پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان نگرانی ایالت پنسیلوانیا PSWQ

معرفی پرسشنامه

روش نمره گذاری و تفسیر
پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا یک پرسشنامه خودگزارش دهی 16 سوالی است که نگرانی شدید، مفرط و غیر قابل کنترل را اندازه می گیرد. این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای غربالگری اختلال اضطراب فراگیر به کار می رود. مقیاس پاسخگویی به سوالات (توضیحات کامل داخل فایل)

روایی و پایایی

در پژوهش دهشیری و همکاران (1388) نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل دو عاملی این پرسشنامه (عامل نگرانی عمومی و فقدان نگرانی) نسبت به مدل تک عاملی دارای برازش بهتری است. ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی (با فاصله زمانی 1 ماه) پرسشنامه در حد بالایی بود. همچنین همبستگی معنی دار نمرات این پرسشنامه با نمرات پرسشنامه اضطراب صفت و افسردگی بیانگر روایی پرسشنامه است (توضیحات کامل داخل فایل)

پرسشنامه فوق دارای دو بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول ارائه گردیده است.

هدف: سنجش نگرانی شدید، مفرط و غیر قابل کنترل (نگرانی عمومی و فقدان نگرانی)
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
منبع: دارد
گارانتی : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما