پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

دانلود پرسشنامه قدرت اجتماعی برند Standard questionnaire
(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی قدرت اجتماعی برند از ابعاد مختلف (قدرت اجتماعی قهریه برند، قدرت اجتماعی جذابیت برند، قدرت اجتماعی مشروعیت برند، قدرت اجتماعی الگو بودن برند) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و بر اساس پژوهش (منبع داخل فایل) طراحی گردیده است. برای بررسی روایی و پایی، این پرسشنامه روی گروه کوچک ۹۰ نفری اجرا شد و آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالای ۸۵ درصد به دست آمد.

هدف: ارزیابی قدرت اجتماعی برند از ابعاد مختلف (قدرت اجتماعی قهریه برند، قدرت اجتماعی جذابیت برند، قدرت اجتماعی مشروعیت برند، قدرت اجتماعی الگو بودن برند)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد (طراحی شده بر اساس پژوهش چاپ شده)
تعداد صفحات: ۴
نوع فایل: word
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.اولین نفر باشید

نظر شما