پرسشنامه صمیمت

پرسشنامه صمیمت

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان مقیاس صمیمت

معرفی پرسشنامه صمیمت

روش نمره گذاری و تفسیر
پرسشنامه صمیمیت یک مقیاس 17 سوالی است که برای سنجیدن صمیمت تدوین شده است. این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگتر است که چندین بعد صمیمت را در بر می گیرد.

پایایی و روایی

مقیاس صمیمت با ضریب آلفای 91/0 تا 97/0 از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است. اطلاعاتی درباره ثبات آزمون ثبت نشده است.

هدف: سنجش صمیمیت
تعداد سوال: ۱۷
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: : دارد
گارانتی : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما