پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل

پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل

دریافت پرسشنامه استاندارد با عنوان شهرت سازمانی نوشته شده توسط فامبران و وان ریل

معرفی پرسشنامه

روایی و پایایی

پایایی پرسشنامه شهرت سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است (طالقانی و همکاران، 1391). همچنین روایی این پرسشنامه توسط اساتید تأیید شده است.

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه شهرت سازمانی توسط فامبران و وان ریل (2003) تهیه شده است که مشتمل بر 26 گویه است و هدف آن بررسی میزان اعتبار سازمان به لحاظ شهرت سازمانی میباشد.
نمره گذاری این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالف»، «مخالف»، «نه موافق نه مخالف»، «موافق» و «کاملاً موافق» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

هدف: بررسی میزان اعتبار سازمان به لحاظ شهرت سازمانی
تعداد سوال: ۲۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما