پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو 83 سوالی

پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو 83 سوالی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سبک رهبری تحولی مدیران نوشته شده توسط بس و اولیو

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه برای ارزیابی سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو طراحی و دارای 83 سوال میباشد.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما