پرسشنامه سازگاری معنوی

پرسشنامه سازگاری معنوی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه سازگاری معنوی

معرفی پرسشنامه

روایی و پایایی

در پ‍ژوهش رسولی و همکاران (1388) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. شاخص روایی سازه این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برای این پرسشنامه 964/0 بدست امد که حاکی از پایایی عالی این پرسشنامه است.

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد (معنا داشتن زندگی، ارتباط با خداوند، جستجوی حمایت معنوی) می باشد. شیوه نمره دهی آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است

هدف: بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد (معنا داشتن زندگی، ارتباط با خداوند، جستجوی حمایت معنوی)
تعداد سوال: ۳۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سازگاری معنوی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما