پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان درآمدهای مالیاتی دولت

معرفی پرسشنامه

روایی و پایایی

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط روایی صوری از صاحبنظران دانشگاهی و آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بدین صورت که ابتدا این پرسشنامه در میان 20 نفر از مدیران بانکی پخش شد و سپس با استفاده از آلقای کرونباخ میزان پایایی آن 81/0 گزارش شد.

امتیاز دهی و تفسیر نتایج

برای هر گزینه کاملاً موافقم 5، موافقم 4، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1 امتیاز در نظر بگیرید.
به منظور تفسیر نتایج پرسشنامه، امتیاز کلی پرسشنامه محاسبه گردیده و به عنوان امتیاز (درصد) اثربخشی اخذ مالیات در نظر گرفته می شود. به عبارتی، امتیاز بالاتر در پرسشنامه، نشان دهنده موافقت بیشتر با سیستم مالیاتی دولت خواهد بود

هدف: بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی و اثربخشی اخذ درآمد مالیاتی ادارات دولتی
تعداد سوال: ۱۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: صالحزاده، توران، بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای مالیاتی دولت، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد مهاباد. ۱۳۹۱

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما