پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان بودجه بندی مشارکتی به صورت word و دارای 9 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است.

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی از سه بخش و دارای سوالات جداگانه می باشد و هدف آن بررسی میزان مشارکت افراد دربودجه بندی ونگرش سرپرست نسبت به این مشارکت می باشد .

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه ، ابزاری برای کنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد است . مطالعات زیادی نشان می دهند که مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهیه بودجه، موجبات بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد. همچنین مشارکت در بودجه بندی می تواند نظیر مورد فوق، موجب تسهیل در تحصیل و استفاده از اطلاعات مرتبط با شغل شود . از آن جایی که مشارکت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت ت أثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می کند، لذا مدیر الزامًا نقش فعالی دارد و می تواند مشارکت بیش تری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد(منبع داخل فایل)‌.

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) . با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است

هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۲
پایایی و روایی: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
مدل خام: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما