پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان دانلود پرسشنامه اضطراب بک Standard Anxiety Beck Questionnaire این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 2 صفحه می باشد.  در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

توضیحات پرسشنامه اضطراب بک

هدف: اندازه گیری میزان اضطراب در افراد
تعداد سوال: ۲۱
شیوه نمر گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸اولین نفر باشید

نظر شما