پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی

پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی

دانلود پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی Standard questionnaire
پرسشنامه هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی، پرسشنامه ای محقق ساخته است که با هدف بررسی تاثیر هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۵ گویه و ۴ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (در این موسسه تلاش شده است تا از سبک جدید هزینه یابی که به آن هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا گفته می شود، استفاده شود.) هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی را می­ سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.اولین نفر باشید

نظر شما