پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی 18 سوال محقق ساخته

پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی 18 سوال محقق ساخته

دانلود پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی ۱۸ سوال محقق ساخته Standard questionnaire
پرسشنامه غنی سازی شغل پرسشنامه ای محقق ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۸ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای با سؤالاتی مانند: (هزینه هاییﮐﻪ در ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﯼ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻳﮏ دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺪﭘﻮﺷﺶ دادﻩ شود؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺘﺎدﻩ ها ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﯽ و نهایتا موجب افزایش بهره وری می شود) غنی سازی شغلی را می­سنجد.
غنی سازی شغلی: غنی سازی شغل یعنی آنکه برانگیزنده های بیشتری به کارافزوده می شودتا آنرا دلچسب تر و سودبخش تر سازد،گرچه این عبارت هم اکنون هرکوششی را که برای درخور انسان کردن کار به عمل می آید،در برمی گیرد غنی سازی شغلی به گسترش عمودی مشاغل اطلاق می شود

روایی و پایایی پرسشنامه غنی سازی شغلی
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه غنی سازی شغلی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه غنی سازی شغلی از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: تک مولفه ای
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما