پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی Standard questionnaire

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری،اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد (منبع داخل فایل) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از سبک پاسخگویی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵ گویه ای پرسشنامه می­دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است .

توضیحات: سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، تعیین سبک پاسخگویی افراد می‌باشد.
نحوه تکمیل :  پاسخی که در هر یک از موقعیت های ۵ گانه زیر به عنوان سرپرست می‌دهید، مشخص کنید.

مشخصات پرسشنامه
پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
تفسیر و توضیحات: دارد (به صورت کامل و به دو طریق تحلیل شرح داده شده است)
نوع فایل: ورد آفیس Word 2007
منبع: دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد (با منبع)
امتیاز بندی پرسشنامه: دارد
تعداد سوالات: ۵

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.اولین نفر باشید

نظر شما