پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی هازان و شیور (1987) 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی هازان و شیور (1987) 15 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی هازان و شیور (1987) 15 سوالی
پرسشنامه سبک دلبستگی توسط هازان و شیور (۱۹۸۷) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۵ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی مانند: (از اینکه به دیگران نزدیک شوم، احساس ناراحتی می کنم. من دوست دارم با دیگران رابطه صمیمی داشته باشم، ولی دیگران به رابطه صمیمی با من تمایل ندارند) سبک دلبستگی را می­ سنجد.

سبک دلبستگی:
دلبستگی عنصر اساسی تحول طبیعی انسان به شمار می رود و به معنای پیوند عاطفی است که در کودکی بین کودک و مراقب اصلی او شکل می گیرد و بر رشد اجتماعی و احساس کودک در کل زندگی موثر است.

روایی و پایایی پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


 


اولین نفر باشید

نظر شما