پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی Standard questionnaire
پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (اندازه گیری شاخص های نیروی انسانی تا چه حدی در برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی مؤثر می باشد؟؛ مقایسه عملکردهای نیروی انسانی سازمانهای مختلف تا چه حدی در برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی مؤثر می باشد؟) برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی را می­سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات:۵
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.اولین نفر باشید

نظر شما