پرسشنامه استاندارد اعتماد حرفه ای

پرسشنامه استاندارد اعتماد حرفه ای

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد حرفه ای Standard questionnaire
پرسشنامه اعتماد حرفه ای، پرسشنامه ای محقق ساخته است که میزان اعتماد حرفه ای در دانشجویان و شاغلین بالینی را می سنجد. این مقیاس دارای ۳۵ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (هیچوقت تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (برای رفع مشکلات و کاهش رنج مددجو سخت‌کوشی یکی از ویژگی‌های من است) اعتماد حرفه ای را می ­سنجد.

اعتماد حرفه ای:
اعتمادحرفه ای به عنوان احساس درونی اطمینان به خود و آرامش، و نیز مورد تایید مجدد همکاران و بیماران قرار گرفتن نیز معنا شده است. اعتمادحرفه ای می تواند تمامی جوانب مراقبت های سلامت را تحت تأثیر قرار دهد از جمله رابطه با مددجو، همکاران و سایر اعضای تیم بهداشتی درمانی، که تمامی این موارد در نهایت بر مراقبت از بیمار تأثیر می گذارد .اعتمادحرفه ای بر مهارت تفکر انتقادی و استدلال بالینی تأثیر مثبت داشته، نقطه آغاز و پایان مشخصی ندارد، پویا و وابسته به شرایط است؛ بدین معنا که یک دانشجو باید اعتمادحرفه ای مناسب به عنوان یک دانشجو داشته باشد و پس از فراغت از تحصیل نیز اعتمادحرفه ای مناسبی به عنوان یک فرد حرفه ای دارا باشد. اعتمادحرفه ای در شکل ایده آل باید توسط برنامه درسی و طی زندگی حرفه ای به وسیله نظارت بالینی، آموزش و حمایت همتایان پرورش داده شده و پس از فراغت از تحصیل در محیط کار رشد داده شود.

روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد حرفه ای
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه اعتماد حرفه ای توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه اعتماد حرفه ای از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: تک عاملی
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.اولین نفر باشید

نظر شما