پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران

پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران Standard questionnaire
پرسشنامه ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۸ گویه، ۲ عامل و ۷ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من دستورها و روال هایی که در نرم افزار قرار داده می شود برای کاربران قابل فهم است.) ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران را می ­سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.



اولین نفر باشید

نظر شما