پاورپوینت PM و TPM در تعمیرات و نگهداری

پاورپوینت PM و TPM در تعمیرات و نگهداری

دانلود پاورپوینت PM و TPM در تعمیرات و نگهداری

مقدمه:
وظیفه افرادی که مسئولیت نصب‏‏، راه‏ اندازی، بهره ‏برداری و انجام تعمیرات را در کارخانجات و مراکز صنعتی بر عهده دارند، روز به روز سنگین‏تر می‏شود. علت این امر را می‏توان در عواملی از قبیل افزایش میزان سرمایه‏گذاری، افزایش ظرفیت تولید، به کارگیری هرچه بیشتر سیستم‏های خودکار، تغییر روش‏های کار، نوسان رقابت‏های صنعتی و لزوم اعمال مدیریت صحیح به منظور دستیابی به بالاترین میزان بازدهی و سود جستجو نمود. باتوجه به همین نکات برخورد با صنعت باید از دیدی دقیق و برنامه‏ریزی شده صورت پذیرد. اخیراً، نیاز به مهندس نگهداری و تعمیرات جهت ارائه خدمات فنی به مراکز صنعتی، در حد بی‏سابقه‏ای احساس می‏شود.
استفاده از روش‏های صحیح مدیریت در امر نگهداری و تعمیرات و همچنین ثبت ضعف‏ها و نقص‏های موجود در این بخش، از دیرباز جدی تلقی نشده است. در اینجا سعی بر شناسائی هرچه بیشتر امر نگهداری و تعمیرات و اهمیت بکارگیری آن می‏باشد؛ و نیز روش‏هائی جهت افزایش کارآئی در این امر پیشنهاد می‏گردد. این روش‏ها نه تنها برای جلوگیری از افزایش هزینه‏ها و بالا بردن کارآیی در عملیات است بلکه به منظور ایجاد محیطی قابل کنترل در این زمینه مهم می‏باشد.
فهرست مطالب:
بخش اول
PM یا Preventative Maintance
نگهداری پیشگیرانه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و کنترل آن
فصل سوم: برنامه‌ریزی بهره‌وری و بهبود نگهداری و تعمیرات
فصل چهارم: پشتیبانی بخش تعمیرات و  نگهداری 
بخش دوم
TPM یا Total Productive Maintanence
نگهداری فنی بهره ور جامع
(دقت خودکنترلی)
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اصول نگهداری بهره‌ور جامع موفق
فصل سوم: اجرای نظام نگهداری بهره‌ور جامع
ضمائماولین نفر باشید

نظر شما