پاورپوینت مدیریت دانش

پاورپوینت مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش PowerPoint Knowledge Management ppt
درس مدیریت دانش
مقدمه
در اواخر قرن بیستم و در آستانه قرن بیست و یکم دانش و تکنولوژی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کرده است و جهان به سوی عصر دانایی محور پیش می رود.
در هر صورت امروزه در سازمان‌ها ”مدیریت دانش“ موضوعی مهم و حیاتی است و با بکارگیری سیستم‌های مدیریت دانش می توان مزیت رقابتی بلندمدت را استمرار داد.

روند تاریخی حرکت سازمان ها به سوی سازمان‌های دانش مدار
براساس تقسیم بندی دراکر و پروفسور ویگ جایگاه دانش در این چرخش، حول محورهای گوناگون به این ترتیب است:
1) اقتصاد کشاورزی
در این مرحله، بشر هنوز به دانش چندانی دست نیافته است.
2) اقتصاد منابع طبیعی
در این دوره بشر منابع طبیعی را کشف و استخراج کرد.

3) انقلاب صنعتی
در خلال قرن 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات در حجم زیاد.
4) انقلاب محصول
در نیمه اول قرن بیستم، توجه تولید کنندگان به ضرورت ارائه خدمات بهتر.
5) انقلاب اطلاعات
در نیمه دوم قرن بیستم، با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمع آوری گسترده تر اطلاعات
6) انقلاب دانش
اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها با تاکید و توجه بر دانش مرتبط است.

ریشه ها و عوامل پیدایش مدیریت دانش
– لزوم تحول در سازمان
تغییرات به سرعت در محیط سازمان و یا در کسب و کارها در حال وقوع است.
– نوآوری
صاحب نظران معتقدند نوآوری موتور رشد اقتصادی است.
– مدیریت اطلاعات
مدیریت اطلاعات مقدم بر مدیریت دانش بوده و در شکل گیری آن نقش اساسی داشته است.

– توسعه سیستم‌های مبتنی بر دانش
توسعه سیستم‌های مختلف مبتنی بر دانش
– دارایی‌های فکری
از آنجایی که دانش سازمانی چیزی جزدارایی فکری نیست، لذا مدیریت دانش همان مدیریت دارایی‌های فکری بوده و بدون دارایی‌های مذکور، مدیریت دانش امکان پذیر نمی باشد.
– سازمان یادگیرنده
مفهوم یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده مفهومی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

یادگیری تکنولوژیک
بازیگران اصلی در فرایند یادگیری سازمانی، افراد در بنگاه هستند.

صاحب نظران معتقدند کسب توانمندی‌های تکنولوژیک لزوما یک فرایند یادگیری است.
مقادیر زیادی از تغییرات تکنولوژیک در بخش‌های مدرن صنایع کشورهای در حال توسعه به ویژه آن دسته که تجربه نسبتا زیادی دارند در نتیجه یادگیری ساده انجام می گردد و موجب افزایش بهره وری و کارایی است.

بسیاری از صاحب نظران اقتصاد صنعتی مدعی اند که یادگیری از طریق کوشش هدفمند به وقوع می پیوندد وبه طور خودبخودی اتفاق نخواهد افتاد. (1982) Stewart, James دو عامل را در این باره موثر می دانند:
1) بنگاه اقتصادی بایستی منابع مالی مناسبی را برای یادگیری اختصاص دهد.
2) محیط بیرونی قابلیت هدایت تغییرات تکنولوژیک را داشته باشد.
برخی صاحب نظران سه عامل داخلی یادگیری یعنی تجربه، تحقیق و توسعه و کپی کردن از دیگربنگاه‌های اقتصادی را در تغییرات تکنولوژیک موثر می دانند. استفاده از این گونه عوامل، موقعیت رقابتی بنگاه را اصلاح می کند

طبقه بندی ساده ای از یادگیری تکنولوژیک
1) یادگیری ساده از طریق تجربه ( Simple Learning by Doing)
در این جا می توان با اتکا به تجربه بیشتر به کارایی بهتر دست یافت (تجربه کارگران)
2) یادگیری از طریق تطبیق ( Learning by Adapting)
پیوند فناوری وارداتی با شرایط ا قتصادی اجتماعی محلی توسط تکنسین ها، مدیران و مهندسان موجب افزایش بهروری می گردد .
3) یادگیری از طریق طراحی (Learning by Design )
فناوری وارداتی از طریق مهندسان کپی می شود.
4) یادگیری از طریق اصلاح طراحی ( Learning by Improved Design)
طراحی تجهیزات و محصول بر اساس مقیاس مورد نیاز اصلاح می گردد. انطباق مواد اولیه داخلی به طور عموم نیازمند وجود فعالیت‌های تحقیق و توسعه است.
5) یادگیری از طریق تاسیس کل سیستم تولید ( Learning by Setting up a Whole Production System)
این یادگیری نه تنها موجب تولید تجهیزات مورد نیاز می گردد بلکه به ساخت یک کارخانه کامل با مشخصات مورد نیاز منجر می شود.
6) یادگیری به وسیله طراحی فرایند یا محصولات جدید ( Learning by Designing New Process or Products)
در این جا بخش تحقیق و توسعه یا موسسه های تحقیقاتی دیگر می توانند در انجام فرایند های جدید ومحصولات جدید فعالیت نمایند و این به پیشرفت غیره منتطره علمی و یا فنی (Major Breakthroughs) منجر نمی گردد بلکه تغییرات جزئی را نیز پوشش می دهد.

ویژگی‌های دانش
دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان از دیر باز می دانستند که ستون فقرات رشد اقتصادی، دانش است.
در این جا دانش به عنوان اطلاعاتی تعریف شده است که با تجربه، تامل، احساس و خلاقیت ترکیب شده است.

شش ویژگی در دانش وجود دارد:
1) دانش، مختص انسان است 2) حاصل تفکر است 3) در لحظه حال خلق می شود 4) اختصاص به جوامع دارد 5) به طرق زیادی در جوامع اشاعه می یابد 6) دانش جدید بر اساس مطالب قبلی و در آن حوزه مشخص تولید می شود.

داده‌ها، اطلاعات، دانش و خرد
– داده‌ها (Data)
شامل حروف و اعداد بدون معنا هستند. حروف و اعداد که به طور جدا از هم و مستقل برای نشان دادن اندازه‌گیری‌ها به کار می روند.
– اطلاعات (Information)
اطلاعات یعنی ”داده‌های مربوط و هدف دار“ به بیانی دیگر داده‌ها به تنهایی مربوط و هدف دار نیستند، بلکه نوعی پیام به شمار می آیند

تالیف دکترمعصوم زاده
تعداد اسلایدها: ۹۰


 


اولین نفر باشید

نظر شما