پاورپوینت فعالیت‌های اساسی TPM

پاورپوینت فعالیت‌های اساسی TPM

دانلود پاورپوینت فعالیت‌های اساسی TPM

چکیده:
توسعه و گسترش TPM باید با توجه به شرایط حاکم بر شرکت یا کارخانه صورت پذیرد.
بنابراین، در راستا باید مواردی چون نوع محصول،وضعیت کارخانه، تشکیلات سازمانی، پیشینه علمی و فرهنگ منطقه‏ای که سازمان در آن قرار دارد، مد نظر قرار گیرد.
بطور کلی می‏توان TPM را مشتمل بر شش فعالیت اساسی با ارتباط ما بین دانست که به این قرار هستند:
۱- از بین بردن ضایعات عمده ششگانه توسط گروه‌هایی که واحد‏های تولید، نگهداری و تعمیرات و طراحی مهندسی کارخانه تشکیل داده‏اند.
۲- پیاده کردن نت برنامه‏ریزی شده توسط واحد نگهداری و تعمیرات
۳- اجراء نگهداری و تعمیرات خود کنترلی توسط واحد تولید
۴- مهندسی پیشگیری که عمدتا توسط واحد مهندسی انجام می‏شود.
۵- طراحی محصول با شیوه تولید آسان توسط واحد طراحی محصول
۶- آموزش به منظور پشتیبانی از فعالیتهای فوق‏الذکراولین نفر باشید

نظر شما