پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه

پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه

دانلود پاورپوینت روشهای ماشینکاری ویژه

چکیده:
همواره در زمینه فرآیندهای ماشین کاری، روشها و مواد جدیدی مصرف میشود. برخی از این روشها عبارت است از روش های الکتریکی، گرمایی و بقیه ترکیبی از این روشها می باشند.
طبقه بند ی روشهای پیشرفته ماشین کاری:
مکانیکی
ترمو الکتریکی
الکتروشیمیایی
روش مکانیکی
جت ذرات
التراسونیک
جت آب-جت آب و ذرات ساینده
جریان ساینده
پرداخت کاری سایشی مغناتیسی
ترموالکتریکی
قوس پلاسما
اشعه لیزر
الکترونی
تخلیه الکتریکی
اشعه یونی
الکتروشیمیایی
الکتروشیمیایی
شیمیایی
بیو شیمیاییاولین نفر باشید

نظر شما