پاورپوینت تجربه نگاری؛ الزام سازمانی و چالش های موجود

پاورپوینت تجربه نگاری؛ الزام سازمانی و چالش های موجود

دانلود پاورپوینت تجربه نگاری الزام سازمانی و چالش های موجود
فایل پاورپوینت تجربه نگاری؛ الزام سازمانی و چالش های موجود ،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
اهمیت ثبت تجربه:
امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی
امکان افزایش عملکرد سازمانی
امکان غنی سازی دانش بومی سازمانی
امکان به اشتراک گذاری دانش سازمانی
” دانش دنیا در هر هفتاد روز دو برابر می شود ”.
تحقیقات و یافته های تجربی نیز نشان داده که هر کارشناس زبده به طور میانگین هر دو هفته یکبار یک آموخته ارزشمند خلق می کند.
فراموشی سازمانی
تغییرات در سازمان ها نیازمند تغییر در
knowledge, skills, and abilities (KSAs)

فهرست مطالب:
اهمیت ثبت تجربه
چالش های موجود
تجربه نگاری چیست؟
مدل های ثبت تجربه
تعاریف مورد نیاز در فرایند تجربه مگاری مبتنی بر رخداد
پیامد و دستاوردها
اقدامات اصلی در نظام تجربه نگاری
تکنیک های تجربه نگاری
روش های ثبت تجربه
سطوح تجربه نگاری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اولین نفر باشید

نظر شما