پاورپوینت باغ های فرانسوی، انگلیسی، ژاپنی

پاورپوینت باغ های فرانسوی، انگلیسی، ژاپنی

پاورپوینت معماری باغ های فرانسوی، انگلیسی، ژاپنی

مقدمه
انسان در طول تاریخ سعی در شناسائی و ارزیابی محیط خود کرده است . بر همین معیار تلاش نموده ، بنحوی با طبیعت ارتباط صحیح و مناسبی برقرار کند .

بطور کلی انسان متاثر از محیط زیست خود بوده، و گاهی در بازسازی طبیعت ، تخیلات و ایده آل ها ی خود در جهت مناسب و شرائط و امکانات اکولوژیکی خود تنوع وسیع گیاهی را در زمین ها پدید می آورد .
اگر به تاریخ و افسانه های اساطیری به دقت توجه شود . قصه باغ نمرود ( که بهشت موعود را تصویر کرده است ) بیانگر مسیر تاریخ باغ سازی است و به حدود بیش از سه هزار سال قبل از مسیح می رسد .

اگر توجه کنیم در مورد هنر باغ سازی در سیر تاریخ ، یکی از عجایب هفتگانه باغ های معلق بابل بوده که بخت النصر پادشاه بابل برای ملکه خود در ششصد سال قبل از میلاد مسیح ساخته است…


 


اولین نفر باشید

نظر شما