دانلود پاورپوینت ارتباط درمانی

دانلود پاورپوینت ارتباط درمانی

دانلود پاورپوینت ارتباط درمانی Communication Therapy ppt

ارتباط درمانی
ارتباط بین بیمار و گروه مراقبت های بهداشتی باعث:
ارائه روش های صحیح در برقراری ارتباط با بیماران است وبه ما کمک می کند تا این ارتباط مختل نشود.
احساس حامی و پشتیبان
– اطلاعات صحیح در اختیار میگذارد
– بازخورد
– امید در بیمار ایجاد میکند
– بیمار براحتی مشکلش را بیان میکند
لذا بیمار را بهتر میفهمیم.
یک محیط درمانی
– یک محیط عجیب و غریب
– ممکن است باعث تردید و ترس و وحشت شود :
– روشهای جدید
– اصطلاحات مخصوص یک صنف پزشکی

ممکن است رفتارهای محافظت (گارد گیری) ایجاد کنید :
– خجالت در هنگام افشای مطالب شخصی واسرار زندگی
– اطمینان نمیکنند
– ترس از اخراج از محیط کار
– در اولین برخورد با بیمار بسیار مهم است.

مهارتهای پایه
– گوش دادن
– پردازش
– پاسخ دادن
تعریف گوش دادن فعال
– گوش دادن فعال یکی از مهارت های اصلی ارتباط با بیمار است.
– گوش دادن شامل شنیدن آنچه بیمار می گوید و برقراری ارتباط برای نشان دادن درک آن است.
– ابراز علاقه کلامی پاداشهای کوچکی هستند برای تشویق بیماربه ادامه صحبت

مهارت های گوش دادن فعال

۱-توجه کردن
۲-جمله بندی مجدد
۳-بازتاب دادن احساسات
۴-خلاصه کردن

توجه کردن
– توجه کردن :ابراز توجه و هوشیاری نسبت به حرفهای بیمار به صورت کلامی و غیرکلامی.
– این کار ما را توانمند می کند تا از طریق مشاهده دقیق بیمار، استنباط دقیقی از او به دست آورد.
– به بیمار کمک می کند که:
– احساس راحتی داشته باشد.
– ایده ها و احساسات خود را باز و به شیوه خود بیان کند.
– به ما اعتماد کند


اولین نفر باشید

نظر شما