پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده رشته مدیریت با عنوان ویژگی های شخصیتی

معرفی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی ۲۰ سوال با طیف ۵ درجه ای است و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
با وجدان: ۳، ۸، ۱۳ و ۱۸
عصبی: ۱۹، ۱۴، ۹، ۴
برون گرا: ۱۶، ۱۱، ۶، ۱
سازشکار: ۱۷، ۱۲، ۷، ۲
پذیرنده تجربه: ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما