هندبوک آموزش لحیم کاری

هندبوک آموزش لحیم کاری

دانلود هندبوک آموزش لحیم کاری – کتاب آموزش Soldering

هندبوک آموزش لحیم کاری SMT Soldering Handbook مرجع کاملی برای آموزش از مبتدی تا حرفه ای و برای علاقمندان به اصول لحیم کاری بردهای الکترونیکی

هندبوک آموزش لحیم کاری

مرجع کاملی برای آموزش از مبتدی تا حرفه ای و برای علاقمندان به اصول لحیم کاری بردهای الکترونیکی. این کتاب در ۱۰ فصل و ۳۸۹ صفحه تنظیم شده است.
لینک این کتاب در سایت آمازون:
https://www.amazon.com/gp/product/0750635894/qid=1149741878/sr=1-1/ref=sr_1_1/002-1921875-7908039?s=books&v=glance&n=283155
قیمت: ۱۳۰ دلار (جهت اطلاع)اولین نفر باشید

نظر شما