پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان سنجش نگرش شغلی کارکنان

معرفی پرسشنامه نگرش شغلی کارکنان

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که کاملا مطابق با شرایط ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 61 سوال می باشند که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهند:

وابستگی شغلی: ۵-۱
وابستگی سازمانی: ۱۵-۶
تناسب شغل با شاغل: ۱۹-۱۶
طراحی شغل: ۲۵-۲۰
همکاران: ۳۱-۲۶
مدیران و مافوق: ۳۹-۳۲
حجم کار و استرس محیطی: ۴۴-۴۰
شرایط فیزیکی کار: ۴۷-۴۵
حقوق و مزایای شغلی: ۵۱-۴۸
آموزش، ارزشیابی و ارتقا: ۵۷-۵۲
توازن در زندگی شغلی و خانوادگی: ۶۱-۵۸
طیف مورد استفاده ۷ درجه ای لیکرت است

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما