نقشه های PLC مدار فرمان با نرم افزار لوگو logo soft comfort

نقشه های PLC مدار فرمان با نرم افزار لوگو logo soft comfort

دانلود نقشه های PLC مدار فرمان با نرم افزار لوگو logo soft comfort

توضیحات فایل
شامل کلیه نقشه های مدار فرمان
۱- یکی پس از دیگری
۲- یکی به جای دیگری
۳- نوار نقاله
۴- یکی پس از دیگری اتوماتیک
۵- مدار دالاندر
۶- مدار چشمک زن
۷- مدار چراغ راهنما
۸-چپگرد راستگرد دالاندر
۹- کوپل مغناطیسی
۱۰- ستاره مثلث دستی،اتوماتیک،چپگرد راستگرد
و مدارات دیگر

این فایل حاوی ۴۲ مدار می باشد


 


اولین نفر باشید

نظر شما