پرسشنامه توانایی فراشناخت

پرسشنامه توانایی فراشناخت

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان توانایی فراشناخت

معرفی پرسشنامه

برای آگاهی از توانایی فراشناخت مدیران از پرسشنامه اسکراو و دنیسون استفاده شد.
این پرسشنامه دارای مولفه های تنظیم شناختی و دانش شناختی است که گویه های 1 الی 14 و 37 الی 52 مربوط به تنظیم شناختی (30 سوال) و گویه های 15 الی 36 مربوط به دانش شناختی است(22 سوال) و مواردی مانند میزان حصول به اهداف، میزان تلاش، میزان دقت و … را می سنجد. روایی و پایای این ابزار توسط یوسف آبادی(1388) تایید شده است

تعداد سوالات : 52
مولفه : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه توانایی فراشناخت با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما