مقاله پل های پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد

مقاله پل های پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد

دانلود تحقیق و مقالات رشته عمران و معماری با عنوان دانلود مقاله پل های پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد در قالب ورد و قابل ویرایش و در 14 صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله پل های پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد

ارائه دهنده : محمد کامران زاده فومنی ( دانشجوی ترم ۷ عمران دانشگاه گیلان )

مقدمه و تاریخچه

ایجاد پلها و گذرگاه ها برای عبور از دره ها و رودخانه هـا از قـدیمیترین فعالیت های بشر است .پلهای قدیمی معمولاً از مصالح موجود در طبیـعت مـثـل چوب و سنگ و الیاف گیاهی بصورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته می شدند . همزمان با پیشرفت بشر و نیاز جوامع به ارتباط با هم ، راهسازی و پلسازی گسترش یافته و روش های جدیدی نیز برای ساختن این ابنیه اختراع شده است . به ترتیبی که در دوران قبل از رومیها پلهای سنگی و طاقی ساخته شدند و در اوایل قرن نوزدهم پلهای معلق و قوسی ابداع شدند و از شروع قرن بیستم ساختن پلـهـای فلـزی و بتـن مسـلـح آغـاز شـد ،
با توجه به اینکه استفاده از بتن مسلح برای دهانه های بیش از ۳۰ متر با توجه به نیروهای کششی بزرگ ایجاد شده و ترک خوردن مقطع و در نتیجه مقابله با آن افزایش بار مرده غیر ممکن به نظر مـی رسیـد فکر ساختن بتن پیش تینده بوجود آمد و پلهایی به این روش ساخته شد ، اولیـن پـل مـهـم از بـتـن پیشتنیده در سال ۱۹۴۶ با دهانه ۵۵ متری در فرانسه ساخته شد و با گسترش این تکنیک امروزه بیش از ۸۵ درصد پلهای بزرگ و متوسط جهان از بتن پیش تنیده ساخته میشوند.

طبق آمارهای موجود ، در ایران از سال ۱۳۴۱ به بعد ( تا سال ۱۳۶۵ ) ۳۳ پـل پـیشتنیده با دهانه ۱۷ تا ۷۷ متر و طول کل ۵۹۰۰ متر و عرض حداقـل ۷ و حـداکثتر ۲۹ متـر بوسیله مهندسین مشاور ایرانی و فرانسوی ساخته شده است .
تعریف بتن پیشتنیده : پیشتنیـدگـی یعنی ایجاد تنشهای دائمی به نحوه دلخواه و به اندازه لازم در یک عضو بتنی در جهت مخالـف با تنشهایی که در اثر بار سرویس در یک سازه ایجاد خواهد شد ، چون بتن در کشش ضعیف است ، هدف اصلی پیشتنیده کردن یک عضو بتنی محدود کردن تنشهای کششی و ترکهای نـاشی از خـمش بوجود آمده از بارهای وارده بر آن عضو می باشد . از بتن پیشتنیده علاوه بر عضوهایی کـه در خمـش هستند در عضوهایی که تحت کشش هستند( مانند لوله های مخازن آب ) نیز استفاده شده است .

پیشتنیدگی به دو صورت پیش کشیدگی و پس کشیدگی اعمال می شود .
بتن پیش کشیده ، بتنی است که کابلهای پیشتنیدگی آن قبل از ریختن بتن کشیده شـده بـاشـد ، در بتن پیشکشیده کابل های داخل بتن به بتن چسبیده اند و بعد از اینکه بتن خـود را گـرفت کابلها را از تکیه گاه دو طرف آزاد کرده و قسمت اضافی بیرون مانده از بتن را قـطع مـی نماید در این حالت فولاد کشیده شده به دلیل رفتار الاستیک خود فشرده شده و همراه خود بتن را فشرده می کند .
بتن پس کشیده : برای ایجاد پس کشیدگی قالبهای بتن را آمـاده کرده و بتن ریزی را همانند یک تیر بتن مسلح انجام می دهند با این تفاوت که داخل بتن یک غلاف قرار می دهند بصورتی که از یک طرف تیر به طرف دیگر آن سوراخی ایجاد شود تا کابلها پیش تنیدگی بدون اتصال به بتن در آن قرار گیرند ، در دو انتهای تیر غالباً دو ورق سر ( یا هر وسیله مهاری مناسب دیگر ) قبل از بتن ریــزی جـاگـذاری می شوند . بعد از گرفتن بتن وآماده شد آن فولادهای پیش تنیدگـی از داخـل غـلاف فـولادی عبــور داده می شوند و سپس توسط جکهایی که به ورقهای سه تکیه می کننـد کشیـده مـی شوند که در این هنگام بتن به فشار می افتد پس از مهار فولادهای پس کشیدگی در دو انتهای تیـر ، داخـل غلاف عمل تزیق انجام می شود .
پل پیش تنیده : طبق یک تعریف کلی پل پیش تنیده پلی است که در ساخت قسمتی از ان از بتـن پیش تنیده ( پیش کشیده یا پس کشیده ) استفاده شود که عمدتاً تابلیه پل پیش تنیده می باشد .
روش طره ای آزاد : این روش در حقیقت یک نوع روش اجرایی برای ساختن پلهای بتن پیش تنیده می باشد که طبق این روش تابلیه پل به قسمتهای کوچکتر ( با طول کمتر ) تـقسیـم شـده ، کـه این قطعات کوچکتر ( از قبل یا در محل ) ساخته شده و از روی پایه بصورت متوالی بوسیله یکسری کابل به هم متصل می شوند تا یک کنسول ( طره ) روی پایه بوجود آید و طره های بـوجـود آمـده از دو پـایه متوالی به هم رسیده و یکپارچه گردند .

مزایای استفاده از روشهای طره ای آزاد

روشهای متداول ساختن تابلیه ( عبور گاه ) در پلسازی بدینگونه است که بعد از ساختن شدن پایه ها با داربست بندی و قالب بندی عبور گاه را بتن ریزی کرده و می سازند . که این روش وقت گیر بوده و ظمناً ، ممکن است داربست بندی در همه جا امکان پذیر نباشد .
بعنوان یکی از مزیت های روش طره ای آزاد می توان به این نکته اشاره کرد که سـرعت اجـرا در ایـن روش می تواند بسیار بیشتر از روشهای دیگر باشد به این دلیل که امکان ساخـتن تـابلیـه بصورت هم زمان از روی همه پایه ها را دارد که در حالت استفاده از قطعات پیش ساخته سرعت کار به ۸ متر در روز می رسد که یکی از مزیت های بسیار مهم برای این روش بشمار می آید دیگر مـزیـت بزرگ استفاده از این روش آن است که باعث حذف داربست بندی های مختلفف می شود . البته روشهـای دیگـری نیـز بدون استفاده از داربست و شمع و قالب بندی برای دهانه های کمتر از ۵۰ متر پیشنهاد شده ، امـا برای دهانه های بزرگتر ( تا حدود ۲۵۰ متر ) معمولاً از روش طره ای آزاد استفاده می شود . حتی با بکار بردن بتن های سبک و کاهش وزن قطعات در آینده می توان پیش بینی کرد که دهانه هـای بـزرگتـری نیز با استفاده از این روش ساخته شوند .

در مجموع با توجه به مسایل ذکر شده ، استفاده از این روش در حالات زیر توصیه شده است :
– وقتی مشخصات محلی ( مانند عبور راه آبی ، بستر سست رودخانه و … ) اجـازه استفـاده از شمـع و داربست را نمی دهد .
– وقتی به علل مختلف مثل وجود جریان سریع آب ، تند بودن شیب کف رودخانه و … داربـست بـندی خطر ناک باشد .


مقاله پل های پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. مقاله به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما