مقاله ورزش پرش با نیزه

مقاله ورزش پرش با نیزه

دانلود مقاله ورزش پرش با نیزه – تحقیق

جهان:
منشاء پیدایش دو و میدانى به انسان‌هاى اولیه برمى‌گردد. انسان‌هاى اولیه، در جریات تلاش براى بقاء، شکار و دفاع از دو بدن، پریدن و پرتاب کردن استفاده مى‌‌برند. با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی، انجام این حرکات طبیعى بیشتر براى عملیات جنگى صورت مى‌گرفت. در زمان صلح که اوقات فراغت جنگجویان بیشتر بود و در این زمینه‌ها به تمرین و رقابت مى‌پرداختند.

نقوش روى اشیاء و ظروف بجا مانده از دوران باستان، تصاویر انسان‌هایى را نشان مى‌دهد در حال دویدن، پریدن و پرتاب کردن مى‌باشند. براساس مدارک موجود اثبات گردیده است که پیش از اولین دوره مسابقات المپیک دویدن، پریدن و پرتاب کردن به عنوان یک ورزش داراى جاذبه براى مردم یونان بوده است. مسابقه بیشتر دو و میدانى به یونان باستان مى‌رسد. در سال ۷۷۶ ق – م و رشته‌هاى ۵ گانه ورزشى مرکب از: دو سرعت، پرش طول، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و کشتى تشکیل مى‌شد.

دو و میدانى نوین در قرن ۱۹ در امپراطورى انگلستان بوجود آمده و رشته‌هاى قدیمى ابقاء و رشته‌هاى جدیدى مانند: دو با مانع، دوهاى استقامت، پرش‌ طول و پرش سه ‌گام، پرتاب چکش و وزنه جزو رشته دو ومیدانى درآمدند. درسال ۱۸۱۰ میلادى مسابقه‌اى در زمینه دو و میدانى در انگلستان انجام گردید. در بین سال‌هاى ۱۸۵۷ و ۱۸۶۰ و مسابقات دو و میدانى بین دانشگاه‌هاى مشهور آکسفورد و کمبریج برگزار مى‌گردید. ۲۰ سال بعد رشته دو و میدانى آن چنان توسعه پیداکرد که انجمن دو و میدانى آماتورى انگلستان تأسیس گردید. و…….

فهرست مطالب
پرش با نیزه
۱- تاریخچه
جهان
ایران
۲- ویژگیهای تکنیکی پرش با نیزه
ویژگی‌های تکنیکی تکنیک پرش با …
ویژگی‌های تکنیکی وضعیت …
ویژگی‌های تکنیکی کاشتن نیزه …
ویژگی‌های تکنیکی خم‌کردن نیزه …
ویژگی‌های تکنیکی جمع‌شدن به …
ویژگی‌های تکنیکی کشش و …
ویژگی‌های تکنیکی عبور از مانع
۳- مراحل آمو زش پرش با نیزه
نحوهٔ گرفتن نیزه و حمل آن
تاب‌خوردن از سکو
تاب‌خوردن و چرخش از سکو
پرش با دورخیز کوتاه
پرش با تکنیک کامل (کاشتن …
۴- تخته پرش
جعبه پرش با نیزه
نیزه‌ها
محل فرود
۵- قوانین پرش با نیزه
محوطه پرش با نیزه
قوانین مربوط به مسابقات


 


اولین نفر باشید

نظر شما