مقاله ورزش و پیشگیری از بیماری ها

مقاله ورزش و پیشگیری از بیماری ها

مقاله ورزش و پیشگیری از بیماری ها
نقش ورزش در درمان و پیشگیری از بیماری ها
فعالیتهای بدنی گوناگون، علاوه بر اینکه از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری کرده و نقش پیشگیری را بعهده دارند، بلکه قادرند در درمان بسیاری از بیماریهای متداول مؤثر واقع شده و یک نقش درمانی را بعهده گیرند. بدین منظور توجه شما را به اثرات درمانی ورزش در ارگانهای مختلف بدن و بیماریهای مربوطه جلب می نماییم.
ورزشهای گوناگون، به ویژه ورزشهائی که ملایم و روی برنامه منظم باشند از بروز بیماریها جلوگیری کرده و نقش پیشگیری را بر عهده دارند، بلکه قادرند در بسیاری از بیماریها مؤثر واقع شده و یک رل درمانی را از نظر علم پزشکی برعهده بگیرند.
مروری کوتاه بر اثرات درمانی ورزش در ارگانهای مختلف بدن و بیماریهای گوناگون این نکته را ثابت می‌کند.

فهرست مطالب
درمان درد مفاصل
درمان فشار خون بالا
ورزش در مبتلایان به افزایش فشار خون
درمان ازدیاد چربی خون
درمان دردهای قلبی و سکته قلبی
ورزش در بیماران قلبی
درمان بیماری دیابت (مرض قند)
ورزش در بیماران دیابتی
درمان بیماریهای ریوی
ورزش در بیماران ریوی
منابع


 


اولین نفر باشید

نظر شما