مقاله موزه هنرهای تجسمی

مقاله موزه هنرهای تجسمی

دانلود مقاله موزه هنرهای تجسمی Museum of Fine Arts
چکیده
هدف پژوهش :
ارتقاء سطح فرهنگی_هنری جامعه و جبران کمبود فضایی مختص با کاربری موزه هنرهای تجسمی زنجان.

روش پژوهش :
1- بررسی طرح تفصیلی شهر زنجان.
2- انتخاب سایت
3- جمع آوری اطلاعات و بررسی کارهای مشابه.
4- آنالیز سایت و طراحی.

نتیجه گیری :
با توجه به امکانات موجود در مجموعه نظیر گالری های نمایش آثار هنری، سالن اجتماعات، نمایشگاههای موقت، کلاس های آموزشی و…. علاقه مندان سایر نواحی نیز می توانند از این امکانات استفاده کنند که دراین صورت منبع درآمدی برای مجموعه فراهم می شود و در واقع حضور این مجموعه به عنوان نقطه مثبت برای شهر به شمار می رود، زیرا فضاهای مورد نیاز هنری، که به واسطه این مجموعه ایجاد شده فرصتی برای ارتقاء کیفیت هنرهای تجسمی می باشد.

فهرست:
پیشگفتار 1
پیشینه نظری 2

فصل اول:
کلیات و تعاریف معماری موزه
1-1 مبانی نظری 5
1-2 تعریف موزه 7
1-3 گونه شناسی موزه ها 7
1-3-1 از لحاظ مقیاس و سطح گستردگی 7
1-3-2 از لحاظ عملکردی 8
1-4انواع موزه ها 8
1-4-1 موزه تاریخی و باستان شناسی 9
1-4-2 موزه فضای باز 9
1-4-3 موزه های مردم شناسی 10
1-4-4 کاخ موزه ها 10
1-4-5 موزه های هنری 11
1-4-6 موزه علوم و تاریخ طبیعی 11
1-4-7 موزه های محلی یا منطقه ای 11
1-4-8 موزه های سیار 11
1-4-9 پارک موزه ها 11
1-4-10 موزه های نظامی 12
1-4-11 موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان) 12
1-5 اهداف اصلی موزه 13
1-6 عمده فعالیتهای موزه 13
1-7 موزه و وظایف آن 14
1-7-1 گردآوری 14
1-7-2 تشخیص و تعیین هویت 15
1-7-3 ثبت و ضبط 17
1-7-4 مراقبت و نگهداری اشیاء موز 18
1-7-5 تجهیزات نظافت 19
1-7-6 برق 20
1-7-7 تامین امنیت و حفاظت در موزه 21
1-7-7-1 پیشگیری در مقابله با آتش 21
1-7-7-2 حفاظت موزه در برابر خطرات زلزله 22
1-8 صداهای نامطلوب در فضای موزه 23
1-9 نور و روشنایی موزه 23
1-9-1 نور یا روشنایی که از بالا 24
1-9-2 نور یا روشنائی جانبی 25

فصل دوم:
مطالعات تاریخی موضوع
2-1 پیدایش موزه در جهان 30
2-2 نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان 31
2-3 انقلاب موزه ها 35

فصل سوم:
مطالعات اقلیمی و مکان شناسی طرح
3-1موقعیت جغرافیایی استان زنجان 38
3-1-1 بادها 39
3-1-2 پوشش گیاهی 40
3-2 وجه تسمیه 43
3-3 عمارت ذوالفقاری 43
3-4 معبد اژدها 43
3-5 بازار زنجان 44
3-6 گنبد سلطانیه 44
3-7 بنای دخانیات 45
3-8 پل میربهاءالدین 45
3-9 امامزاده ابراهیم (ع) 45
3-10 پل سیدمحمد 45
3-11 صنایع دستی 46
3-11-1چاقوسازی 46
3-11-2 ملیله سازی 47
3-11-3 حکاکی روی مس 47
3-11-4 چاروق دوزی 48

فصل چهارم:
تحلیل نمونه های داخلی و خارجی
4-1 موزه هنرهای معاصر تهران 50
4-2 موزه هنرهای معاصر فورت وورث در ایالت تگزاس آمریکا 59
4-3 موزه گوگنهایم بیلبائو 62

فصل پنجم :
استانداردها و ضوابط طراحی موزه
5-1 تعیین و تعریف ریز فضا ها برای طراحی موزه 69
5-2 نحوه قرار دادن ونمایش آثار هنری 70
5-2-1 آثار مسطح 70
5-2-2 آثار سه بعدی 70
5-2-3 ویترین 70
5-3 ضوابط طراحی گالریهای آثار هنری 72
5-4 فاصله بناها ازیکدیگر 73
5-5 سیستم های دسترسی 73
5-5-1 سیستم های متمرکز دسترسی 73
5-5-2 طراحی خطی 74
5-5-3 طراحی حلقوی 74
5-5-4 طراحی حلزونی 74
5-5-5 طراحی شانه ای 75

فصل ششم:
عناصر موزه
6-1 عناصر بحث کالبدی 77
6-1-1 مکان یابی 77
6-1-2 موقعیت شهری 78
6-1-3 موقعیت انسانی 80
6-2 عناصر بحث کارکردی 80
6-2-1 ویژگی های کارکردی فضاهای اصلی موزه 82
6-2-1-1 ورودی 82
6-2-1-2 گالری 82
6-2-1-3 فرم گالری 82
6-2-1-4 تقسیمات گالری 82
6-2-2 مشخصات فیزیکی موزه 83
6-2-2-1 نحوه استقرار 83
6-2-2-2 تالارهای نمایش 83
6-2-2-3 تالارهای ورودی 84
6-2-3 تقسیم فضایی موزه 84
6-2-4 مراکز جنبی موزه 85
6-2-4-1 تالارهای نمایشگاه موقت وسخنرانی 85
6-2-4-2 کتابخانه ومرکز اسناد 85
6-2-4-3 انبار و مخزن 86
6-2-4-4 کارگاه 86
6-2-4-5 آزمایشگاه 86
6-2-4-6 چایخانه وکافه تریا 87
6-2-4-7 بخش امور اداری 87

فصل هفتم:
برنامه فیزیکی
7-1 فضاهای اصلی و نمایشگاهی 89
7-2 فضاهای جنبی و تکمیلی 89
7-3 فضاهای اداری و مدیریتی 90
7-4 فضاهای فنی و خدماتی 91

فصل هشتم:
تحلیل سایت
دسترسی ها 93
شرایط اقلیمی 94
دید و منظر 94
جهت شیب زمین 95
آلودگی ها 95
جایگزینی پلان در سایت 96

فصل نهم:
دلایل توجیهی در ارتباط با انتخاب موضوع
9-1 مقدمه 98
9-2 اهداف اصلی در ارتباط با انتخاب موضوع 100
9- 3 اهمیت و ضرورت انجام پروژه 100

فصل دهم:
ضمائم
ضمیمه1 : نقشه های گروه معماری
ضمیمه2 : نقشه های گروه سازه منابع و مأخذ 103

پیشگفتار:
ساختار روایت، در معماری موزه مدرن:
در ایران معماری موزه همچنان معطوف و متعهد به نمایش شیء باقی مانده است‌ و این بیش از هرچیز بدان معنا است که تعریف ما از موزه در گذر زمان تغییر محسوسی نکرده‌است. اما این نگاه در جهان امروز تغییر یافته و فرایند دیدن در موزه مدرن، فرایندی انفعالی نیست.
پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری:
اغلب ما با شنیدن نام موزه بنایی شکوهمند و مجلل را به یاد می آوریم که بقایای تمدن بشر را در خود جا داده است و با زیبای خیره کننده اش احساس توامان غرور و حقارت را در ما برمی انگیزد. اما اگر در موزه های مدرن جهان حضور مجازی یا فیزیکی یافته باشید، قطعاً با صحنه هایی کاملاً متفاوت مواجه شده اید که قرابت چندانی با تصویر ذهنی تان نداشته اند.
شما را به سفری در معماری و طراحی موزه دعوت می کنیم تا با تحول بنیان های فکری و تأثیر آن بر معماری موزه در گذر زمان آشنا شوید.

پیشینه نظری:
معماری هر موزه کارآمدترین و خاموش ‌ترین منبع اطلاعاتی آن به شمار می‌رود. مخاطب موزه پاسخ بسیاری از سوالات خود را از فرم و ساختار یک موزه می‌گیرد. معماری موزه از بدو پیدایش تا امروز دستخوش دگرگونی‌های بسیاری شده است؛ دگرگونی‌هایی که ریشه در تغییر دیدگاه بشر نسبت به موزه داشته‌اند.
معماری موزه‌های کلاسیک، معطوف به نمایش شیء به عنوان مظهر قدرت بود. ارتباط شیء با قدرت، نخست به رابطه آن با دانش و سپس به رابطه‌اش با تمدن برمی‌گردد.
حضور یک شیء در موزه به آن معناست که آن شی‌‌ء،از اصالت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده‌است. کشف این اصالت، مستلزم دانش و آگاهی گردآورنده، نسبت به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی شیء است و دانش و آگاهی، عامل قدرت. پس مجموعه‌دار اشیا تاریخی (به جز گنجینه ای مادی) صاحب گنجینه‌ای معنوی نیز هست که او را از دیگران متمایز می‌کند. از سوی دیگر شیء، حامل هویت تاریخی و فرهنگی یک تمدن است. اروپایی‌ها موزه ساختند تا دستاوردهای نیاکانشان را همچون نمادی از برتری تمدن غرب به جهانیان معرفی کنند.
به این ترتیب، شیء در رابطه‌اش با دانش، موجد قدرت است و در رابطه‌اش با تمدن، نماد آن. اما این نگاه امروز تغییر کرده ‌است و متناسب با آن اجزای بیرونی و درونی موزه نیز دچار تحول شده‌اند. در حال حاضر آنچه ذهن موزه ‌داران را بیش از هرچیز مشغول کرده‌است ارائه اطلاعات در قالب روایت یا روایت‌هایی است که از قطعیت و انحصارطلبی تهی باشند. نوع طبقه‌بندی و چیدمان اشیای موزه‌ای، و فن‌آوری‌های نمایش آثار در موزه، خود به خود روایتی را شکل می‌دهند که هم می‌تواند خطی و مسلط باشد، و هم چندگانه و موازی. موزه‌شناسان در دنیای مدرن می‌کوشند با استفاده از امکانات چند رسانه‌ای از این چیرگی و قطعیت بکاهند و مشاهده ‌کننده را در رابطه‌ای دو سویه با مشاهده ‌شونده قراردهند. بنابراین فرایند دیدن در موزه مدرن، فرایندی انفعالی نیست. مخاطب موزه در تولید داده‌ها سهم بیشتری دارد تا در مصرف آنها.
به همان نسبت معماری موزه نیز در دنیای امروز، نه معطوف به شیء که معطوف به ایجاد روایت‌های موازی است.
در دنیای امروز، موزه بنایی مجزا از محیط خود نیست، و ارتباطی منطقی و معنادار با رخدادهایی دارد که در فضای پیرامون آن اتفاق می‌افتد. این رابطه ممکن است چندان قابل رویت نباشد اما همچون ارگانیسمی پویا و پرتحرک عمل می‌کند که در آن هر جزئی در کنار جزء دیگر به انتقال اطلاعاتی منسجم می‌پردازد. فرایند انتقال اطلاعات در موزه مدرن مبتنی است بر بازنمایی تکامل فرهنگ در طول زمان. هر چه این اطلاعات بیشتر باشند امکانات بیشتری در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد و او در پردازش داده‌ها آزادتر است.
به همین دلیل امروزه برنامه ریزی و طراحی موزه رشته ای تخصصی است که اغلب به یاری شرکت های بزرگی که مشخصاً به این کار اختصاص یافته اند انجام می شود.

فصل اول:
کلیات و تعاریف معماری موزه
1-1 مبانی نظری:
هنر در معماری:
در منابع علوم انسانی که مبحث مهمی از آن به حرفه معماری و هنر مربوط است، کاربرد هنر در معماری مطرح می شود که با مقدمه ای از آن و انواع هنر به نتیجه و راه حلهای کاربردی آن می رسیم.
معماری عبارت است از ترکیب فن و حرفه از هنرهای هفت گانه گرفته شده است که به ترتیب زیر می باشد:
1- موسیقی 2- شعر 3- نقاشی 4- مجسمه سازی 5- تئاتر 6- سینما 7- معماری
هر چه از هنر موسیقی به طرف معماری نزدیک می شویم هنر از حالت انتزاعی خارج شده و حالت کاربردی به خود می گیرد.
هنر یعنی احساس انسانی، هنر یعنی نمایش زیبایی ها برای انسان که زیبایی ها را دوست دارد. هنر مقوله ای است که مستقیماً با احساس انسانی مرتبط است. لذا در طرحهای معماری به عنوان یک مقوله هنری تنها نباید به فن تکنولوژی پرداخت بلکه باید احساس انسان را در امر زیبا خواهی نیز در نظر گرفت.
در بین هنرهای هفت گانه، هنر معماری هنری است که با زندگی روزانه انسان عجین گشته و یک اثر معماری به عنوان ظرف زندگی انسان مطرح گردیده، به طوری که از لحظه ای که انسان چشم به جهان هستی می گشاید با فضایی روبرو می گردد که ساخت دست یک معمار است.
یک انسان شهرنشین تقریباً تمامی لحظات زندگی خود را در یک اثر معماری می گذارند. این ارتباط نزدیک، بین انسان و اثر معماری در سایر رشته های هنری دیده نمی شود.
هنر عبارت است از وسیله ای برای انتقال حواس، هنر عبارت از مجموعه استعدادها و خلاقیتها است، هنر یعنی پدیده های مادی و ملموس با حواس پنجگانه، هنر عبارت است از بیان انعکاس پدیده های محیطی همچون مسائل اقتصادی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی و …
در روح هنرمند ارتباط هنر و معماری دارای ارتباطی است ماهیتی، که باید تمام اطلاعات اولیه و مقولات معمار با احساس و عاطفه به ظهور برسد.
هنر و معماری نیز دارای ارتباطی است ماهیتی که باید تمام اطلاعات اولیه و مقولات معمار با احساس و عاطفه (کم و بیش) به ظهور برسد.
هنر یا معماری دارای دو وجه ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم است. به عبارت دیگر به دو گونه مزبور بر معماری اثر می گذارند.

آیتم های مرتبط با هنر:
آیتم هایی که در هنر هفت گانه خصوصاً در حرفه معماری مطرح است عبارتند از:
1- رنگ
2- بافت
3- ریتم
4- فرم
5- نور و سایه
6- تناسب
7- تعادل
8- ترکیب
9- تسلسل.

1-2 تعریف موزه:
مبداء اسم موزه در یونان قدیم از روی معبدی که به موزه ها اختصاص داشت بوجود آمد. موزه ها نه دختر ژوپیتر بودند که الهام بخش علم و ادبیات و هنر وموسیقی و… محسوب می شوند. کلمه موزه(muse) معادل مناسبی در فارسی ندارد و شاید بتوان آن را (روح هنر) نامید. درادبیات و هنر مغرب زمین برای هر دسته از هنر های زیبا یک موزه قائلند، که تا او به سراغ هنرمند نیاید وی اثر عالی نمی تواند بیافریند. ضمناً به معبدی که روی تپه کوچکی در آتن به نام موزه ها ساخته شده است اطلاق می‌گردد.
در تعریفی دیگر از واژه موزه در زبان لاتین از کلمه یونانی “میوزیوم” یعنی مجلس فرشتگان الهام بخش مشتق شده، بعنوان مکانی وقف شده به فرشتگان الهام بخش که آدمی در آن به مقوله های اصیل می پردازد تعریف شده است.

1-3 گونه شناسی موزه ها:
مناسب ترین شیوه برای طبقه بندی موزه ها بر اساس مجموعه موزه می باشد و به طور کلی موزه ها را در دو گروه می توان قرار داد.

1-3-1 از لحاظ مقیاس و سطح گستردگی:
موزه های منطقه ای، مرکزی و ملی به موزه هایی اطلاق می شود که دارای چند مجموعه اند موزه منطقه ای بر اساس کمیته ملی ایکوم، موزه ای می باشد که فعالیت فرهنگی آن در منطقه ای وسیع بوده که واحد طبیعی، فرهنگی،اقتصادی یا اجتماعی را تشکیل دهد، موزه های منطقه ای نمایانگر منطقه از دیدگاه یک واحد انسانی و فرهنگی می باشند.

1-3-2 از لحاظ عملکردی:
موزه ها از لحاظ عملکردی به سه گروه تاریخی، هنری و علمی طبقه بندی می شوند.
از این رو فرم ساختمان موزه باید معنی دار باشد. و پیام هایی را درباره موضوعات مربوط به ماهیت درونی مجموعه بفرستد. و سبک معماری باید به شیوه ای متقاعد کننده توضیح دهد که ایده موضوع به طور خاص بر چه چیزی دلالت می کند. اجزای تشکیل دهنده ساختمان نیز باید موقعیت موزه را به عنوان یک نقطه مهم برای فعالیت فرهنگی در جامعه منعکس کند. مجموعه فضاهایی که در روند شکل گیری موزه ها لزوماً بروز می کنند. متأسفانه اکثراً تحت عنوان هم زیستی به حال خود رها می شوند و از این رو در رابطه موزه با محیط اطرافش و در شرایط داخلی موزه نمایان شده و در برداشت های اولیه بازدید کنندگان در درک و پذیرش آنها از معماری موزه تأثیر منفی می گذارد. یک راه حل مناسب برای شکل گیری هماهنگ تر معماری موزه استفاده از اصل ادغام تأثیر عوامل مختلف است. که موجب می شود تا عوامل مختلف به میزان زیادی استقلال پیدا کنند.

1-4 انواع موزه ها:
موزه ها را به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرده اند، موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های فضای باز، موزه های مردم شناسی، کاخ موزه ها موزه های علوم و تاریخ طبیعی، موزه های منطقه ای (محلی)، موزه های سیار (گردشی) ، پارک موزه‌ها، موزه های سلاح (نظامی)، موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان).


مقاله موزه هنرهای تجسمی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما