مقاله مدیریت کسب و کار

مقاله مدیریت کسب و کار

دانلود مقاله مدیریت کسب و کار Business Management Paper
مقدمه:
مدیریت کسب و کار:
موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن میشود.بین دو مفهوم «کارآفرینی» و «مدیریت کسب و کار» تفاوت چندان و یا مشخص نمی­توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می­باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می­شوند؛ «کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می­نماید» کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: ۱- مدیریت مستقل ۲- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد ۳- انجام فعالیت­ها به صورت عملی ۴- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
درباره مدیریت ۲
ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار ۲
وظایف و فعالیت­های مدیریت ۳
سازمان چیست ؟ ۴
سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص ۶
تصمیم گیرى ۶
طرح کسب و کار ۷
اجزاى یک طرح کسب و کار ۷
اندیشه (ایده) کسب و کار ۸
شروع کسب و کار ۹
وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار ۱۰
مدیریت بازاریابی ۱۱
مدیریت مالی ۱۱
هزینه‌هاى شروع کار ۱۱
انواع شرکت­ها ۱۳
اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار ۱۴
فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه کسب و کار ۱۵
مزایای تکنولوژی اطلاعات برای شرکت­ها ۱۶
پنج مهارت کسب و کار آینده ساز ۱۷
مدیریت اخلاق در محیط کار ۱۸
ارتقاى کسب و کار ۱۹
چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟ ۲۰
مفهوم عملی فرانشیز ۲۱
مدیریت بحران از نگاه کارآفرینان ۲۲
بحران چیست ؟ ۲۳
روانشناسی برخورد با بحران ۲۴
مدیریت در بحران ۲۷


 


اولین نفر باشید

نظر شما