دانلود مقاله لباس ایمنی

دانلود مقاله لباس ایمنی

دانلود مقاله لباس ایمنی
پیش گفتار ‏
استاندارد تجهیزات حفاظتی ـ البسه ایمنی ـ نیازمندیهای عمومی که توسط کمیسیون‌های مربوط تهیه و ‏تدوین شده و در یکصدوچهاردهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی استانداردپوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف ‏مورخ۳/۳/۱۳۸۲ مورد تائید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و ‏مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران ‏منتشر می‌شود. ‏
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و ‏خدمات ،استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای ‏اصلاح یا تکمیل این استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجدیدنظر کمیسون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد ‏گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. ‏
‏ در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در ‏حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. ‏
منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :‌ ‏

مقدمه

این استاندارد به تنهایی قابلیت کاربرد ندارد و بعنوان استانداردی مرجع به همراه استانداردهای لباس‌های ‏ایمنی ویژه قابل استفاده می‌باشد. ‏

فهرست مطالب لباس ایمنی

پیش گفتار ‏ ب
مقدمه ‏ پ
‏۱ هدف و دامنه‌ کاربرد ‏۱‏
‏۲ مراجع الزامی ‏۱‏
‏۳ تعاریف و اصطلاحات ‏۲‏
‏۴ ویژگیهای ارگونومی ‏ ‏۳‏
‏۵ فرسایش ‏ ‏۴‏
‏۶ طراحی اندازه ‏ ‏۵‏
‏۷ نشانه گذاری ‏۷‏
‏۸ اطلاعات تولید کننده ‏۹‏
پیوست الف ‏ ‏۱۰‏
پیوست ب ‏ ‏۱۱این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما