مقاله قاچاق کالا در اقتصاد ایران

مقاله قاچاق کالا در اقتصاد ایران

دانلود مقاله قاچاق کالا در اقتصاد ایران Article smuggling goods Iranian economy

تاریخچه قاچاق کالا
باندهای قاچاق سازمان یافته با کانتینرهای ۱۲ متری که از مرزهای جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی وارد کشور می شوند، ابتدا در زمان جنگ تحمیلی و با سوء استفاده از تنگناهای موجود در اقتصاد کشور به قاچاق چند قلم کالا مبادرت می کردند که به علت کنترل شدید دولت، موقتاً از دور خارج شدند اما پس از پایان جنگ به علت نامناسب بودن مقررات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تعدادی افراد صاحب نفوذ، فعالیت سازمان یافته قاچاق در کشور را پایه ریزی کردند به طوری که در حال حاضر این افراد مهارت فراوانی در قاچاق سوخت، آرد، قند و شکر به دست آورده اند .

قاچاق کالا
قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است.[۱] در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق مینامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند.

اقتصاد پنهان
صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.
دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.

فهرست مطالب
تاریخچه قاچاق کالا
قاچاق کالا
اقتصاد پنهان
قانون مبارزه با قاچاق
قاچاق و تخلفات گمرکی
عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
الف–پایین بودن ریسک قاچاق کالا
ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی
ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
کالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح
افراد مشمول طرح
روشهای اطلاع رسانی
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق کالا بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد
قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آناولین نفر باشید

نظر شما