مقاله علمی بینایی ماشین با موضوع دید فعال برای نظارت بر بیماری پارکینسون

مقاله علمی بینایی ماشین با موضوع دید فعال برای نظارت بر بیماری پارکینسون

دانلود مقاله علمی بینایی ماشین با موضوع دید فعال برای نظارت بر بیماری پارکینسون
این مقاله ارزشمند در درس پردازش تصویر رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت تهران ارائه گردیده است در این تحقیق هم متن انگلیسی مقاله موجود میباشد و هم متن فارسی که در هیچ سایتی نمونه ترجمه شده آن موجود نمیباشد.

چکیده:
هدف از این گزارش تشریح مقاله ای در زمینه بینایی ماشین می باشد. در مقاله بیان شده نویسنده سعی داردکه با ارائه یک نمونه اولیه مبتنی بر تکنیک های بینایی ماشین، بیماری های لرزش از قبیل پارکینسون را کنترل و بررسی کند.
سیستم معرفی شده توسط این نویسنده با سیستم های سنتی متفاوت می باشد. در سیستم های سنتی دوربین در مقابل بیمار قرار می گیرد اما در سیستم معرفی شده دوربین برروی بدن بیمار نصب می شود. این ردیابی که مزایایی نسبت به ردیابی سنتی دارد ردیابی حرکت فعال نامیده می شود. مزایای این روش نسبت به روش های سنتی به صورت زیر زیر می باشد:
دستیابی به نتایج بیش تر و دقیق تر خواهد بود.
همه حرکات حتی حرکات کوچک شناسایی می گردد.
مراحل ساده و برای شناسایی لرزش ها بسیار مناسب می باشد.

مقدمه:
اختلالات حرکتی بسیاری از مردم را از زندگی روزانه خود منع می کند. در این مقاله تشریح شده یک چارچوب برای بینایی فعال مبتنی بر اختلالات لرزشی مانند پارکینسون ارائه می دهیم. تجزیه و تحلیل حرکت انسان در در مان و طب بالینی یک حوزه پژوهشی فعال از سال 1980 می باشد. اغلب سیستم های ردیابی حرکت را می توان به دودسته کلی تقسیم بندی کرد:

سیستم های سنجش موقعیت
سیستم های مبتنی بر بینایی
در الگوهای سنجش موقعیت مجموعه ای از سنسورها به بدن بیمار به منظور جمع آوری اطلاعات حرکت نصب می شود. عملکرد این سنسورها تحت تاثیر مواد فرو مغناطیس در محیط اطراف می باشد.

سیستم های مبتنی بر بینایی ماشین به دوربین ها به جای سنسورها تکیه می کنند و به دو دسته ردیابی حرکت فعال و غیر فعال تقسیم می گردد. در ردیابی حرکت غیر فعال بیمار در وسط اتاقی که دوربین در درونش قرار دارد، در حالی که در سراسر بدن او مارکرهای بصری قرار گرفته است ، می ایستد. به طور مداوم تصویر هایی از بدن بیمار گرفته می شود و حرکت وی ضبط می گردد.

اگرچه این روش دارای مزایایی می باشد اما می تواند یک سری معایبی هم داشته باشد:

نیاز به استفاده از نشانگرهای خاص برروی بدن بیمار برای تشخیص حرکت، وجود دارد.
نیاز به راه اندازی پیشرفته و تجهیزات گران قیمت می باشد.
عدم شناسایی برخی شاخص ها در صورت انسداد، بدین معنی که اگر در بین نشانگرهایی که روی بدن بیمار است و دوربین مانعی ایجاد شود ردیابی حرکت امکان پذیر نمی باشد.
مشکلات ردیابی در صورت به هم ریختن صحنه.
تغییرات scale و نور بر کارایی تاثیر می گذارد.
با مشکلات ریزولیشن مواجه می شود.
تغییر در منطقه کوچکی از تصویر در صورت حرکت کاربر.

فهرست مطالب:
مقدمه
مزایای ردیابی حرکت فعال (مبتنی بر الگوریتم (sift
آزمایش اول: نشان دادن مزیت ردیابی حرکت فعال نسبت به ردیابی حرکت غیرفعال
روش پیشنهادی در این آزمایش
مراحل الگوریتم Sift
نتایج آزمایش اول
آزمایش دوم: استفاده از سیستم پیشنهادی برای نظارت بر بیماری پارکینسون
نتیجه کلی مقاله
اولین نفر باشید

نظر شما