مقاله رازیانه

مقاله رازیانه

دانلود مقاله رازیانه Fennel paper
چکیده
رازیانه با نام علمی Foeniculum vulgare Mill گیاهی چند ساله است که به دو صورت وحشی و زراعی در ایران دیده می شود. به طور کلی تمام قسمت های گیاه خاصیت درمانی دارد، اما بیشترین قسمت مورد استفاده آن  بذر است که حاوی روغن اسانس فرار است و مهمترین ترکیب شیمیایی آن آنتول است که بیشترین خواص این گیاه مربوط به این ترکیب است. از طرفی دیگر مزه شیرین رازیانه مربوط به وجود آنتول و استراگول در آن می باشد.
از دم کرده میوه برای درمان دل درد در کودکان استفاده می شود. مواد موثره این گیاه سبب افزایش ترشح شیر در مادران می شود.
اسانس رازیانه در صنایع داروسازی، نوشابه سازی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی مورد استعمال فراوان دارد.

واژه های کلیدی: رازیانه (Foeniculum vulgare)، آنتول، روغن اسانس، استراگول

مقدمه
رازیانه Foeniculum vulgare گیاهی است دیپلوئید ۲۲=n2 و از مهمترین و قدیمتیرین گیاهان دارویی ایران، منشاء آن مدیترانه و متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) می باشد. ظاهر کلی رازیانه مخصوصا از نوع برگ بی شباهت با شوید نیست ولی بوی مطبوع و معطر و ساقه مرتفع و ریشه ضخیم گیاه به سهولت آن را از شوید متمایز می سازد. گل های آن زرد رنگ و مجتمع به صورت چتر مرکب است. قسمت مورد استفاده رازیانه، ریشه، برگ و میوه آن است ولی معمولا کلیه قسمت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
در افسانه های قدیمی آمده است که مارها در زمان پوست اندازی چشمان خود را با مالیدن به رازیانه قوی می نمایند، از این روی بود که مردم برای رازیانه اثر تقویت کننده نیروی بینایی قائل بودند و حتی هنوز هم که قرن ها از آن روزگار می گذرد، مردم به آن معتقد هستند. جالینوس حکیم از مصرف آن در تهیه غذاها صحبت نموده است و در قرن پنجم برای آن اثر مسکن سرفه قائل بودند. اسانس رازیانه حاوی آنتول، استراگول، متیل اوژنول، فلاندرن، آلفاپینن، فنچون و … می باشد. آنتول موجود در اسانس رازیانه اثر فعال کننده مراکز عصبی مغزی را دارد. طعم میوه رازیانه معطر، کم و بیش با بوی ملایم و به حالت تازه ناپسند است.

فهرست
چکیده:.
مقدمه.
گیاه شناسی…
پراکنش….
نیازهای اکولوژیکی:.
فنولوژی:.
تناوب کاشت…
مواد و عناصر غذایی مورد نیاز:.
آماده سازی خاک…
تاریخ و فواصل کاشت…
مراقبت و نگهداری…
تاثیر کودهای شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی رازیانه.
تنظیم کننده های شیمیایی…
برداشت محصول..
قسمت مورد استفاده:.
استخراج اسانس رازیانه.
آنتول (Anethol):.
لیمونن (Limonene) :.
اوسیمن (Ocimene)
میرسن (Mycene)
آلفاپینن (Pinene(
فنچون (Fenchone)
ترکیبات موجود در اسانس رازیانه.
خواص و کاربرد دارویی رازیانه:.
سایر موارد استفاده :‌.
فرآورده ها.
موارد مصرف برخی داروها.
هشدارها و موارد احتیاط:.
عوارض حساسیتی:.
فعالیت استروژنیک و اثرات وابسته به آن..
جهش زایی، سمیت سلولی و سرطان زایی…
قاعدگی دردناک اولیه.
تداخلات دارویی:.
منابع و ماخذ..


 


اولین نفر باشید

نظر شما