مقاله جرایم مطبوعاتی

مقاله جرایم مطبوعاتی

دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی Article Press Cases
«جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران»
مفاهیم
ولتر فیلسوف بزرگ عصر روشنگری (رنسانس) جمله‌ای دارد به این مضمون که اگر می‌خواهی با من بحث کنی ابتدا واژه‌هایت را تعریف کن یعنی مراد واقعی خود را در استخدام واژه‌ها شفاف بیان کن همچنین کنفوسیوس فیلسوف شرق نیز سخنی شبیه به این دارد با این تعبیر که اگر معنی واژه‌های ملتی را از آنها بگیرند آن ملت دچار هلاکت می‌شود.
بنابراین لازم است برای رسیدن به هدف مسئله‌ای که مورد پژوهش است واژه‌هایی عناوین آنها بدرستی تعریف شوند.

جرم چیست؟ مطبوعات چیست؟ جرم مطبوعاتی چیست؟
جرم چیست؟ تعریف جرم از سه نقطه نظر قابل بررسی است.
الف) اجتماعی ب) مذهبی ج) قانونی
الف) اجتماعی: «امیل دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی می‌گوید: «جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب است»
ب) مذهبی: «جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد».
ج) قانونی: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است».

مطبوعات:
الف) از نقطه نظر لغوی و اصطلاحی:
«مطبوعات با توجه به ریشه لغوی آن (طبع و چاپ) به معنای هر چیزی که به زیور طبع آراسته شود به کار رفته است اما مطبوعات در مفهوم خاص و در معنای مصطلح امروزی به معنای کاغذ اخبار یا روزنامه و اقسام آن شامل هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و … با خصوصیات چاپ ادواری و نام ثابت بکار رفته است».

ب) از نقطه نظر قانونی:
تا تصویب اولین قانون مطبوعات ایران سال ۱۳۳۱ مطبوعات در معنا و مفهوم عام خود بکار می‌رفت در دومین قانون مطبوعات ضمن تعریف، آنرا در مفهوم خاص خود به کار بردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطبوعات در مفهوم خاص خود به کار رفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با به کار بردن عنوان مطبوعات در کنار عناوینی نظیر رسانه‌های گروهی (در اصل ۱۵) و یا نشریات (در اصل ۲۴) به نظر قصد استعمال مطبوعات در مفهوم خاص خود را داشته است (نشریات ادواری). در نتیجه با این تفسیر به نظر می‌رسد، مفهوم جرائم مطبوعاتی مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی را نیز باید محدود به جرائم ارتکابی از ناحیه مطبوعات در مفهوم اخص آن (نشریات ادواری) دانست.


 


اولین نفر باشید

نظر شما