مقاله تغییر گونه های جانوری

مقاله تغییر گونه های جانوری

دانلود مقاله تغییر گونه های جانوری The paper changes animal species
مقدمه ‏
موجودات زمین در طول زمین طی فرآیندی مستمر ، تحول پیدا می‌کنند که تکامل نامیده ‏می‌شود. از زمانی که زندگی بر روی زمین آغاز شد، میلیونها گونه جدید پدید آمده و از ‏بین رفته‌اند. موجودات زنده امروزی ، تنها نمایانگر بخش کوچکی از تمام موجودات ‏زنده‌ای هستند که تا به حال وجود داشته‌اند. بطور عمده تکامل در نتیجه انتخاب طبیعی ‏رخ می‌دهد. این فرآیند در جهت حفظ بقا است. بنابراین به قدرت تولید مثل افرادی که ‏سازگاری بیشتری نسبت به دیگر اعضا همان گونه با محیط دارند بستگی دارد‎.
بین افراد هر گونه با گونه‌های دیگر تفاوتهایی وجود دارد. ممکن است بعضی گونه‌ها به ‏خاطر احتیاج به غذای کمتر و یا دوری از حیوانات شکاری نسبت به گونه‌های دیگر ‏شرایط بهتری را دارا باشند. این افراد احتمالا بهتر می‌توانند به بقای خود ادامه داده و ‏ساختار بدنی مطلوب خود را به نسلهای بعدی خود منتقل کنند. این فرآیند ، که به نام ‏انتخاب طبیعی معروف است، گونه‌ها را قادر می‌سازد تا خود را با محیط متغیر سازگاری ‏داده و در دراز مدت منجر به پدید آمدن گونه‌های جدید می‌شوند‎.

فهرست مطالب
مقدمه ‏ ‏۱‏
تاریخچه ‏ ‏۳‏
نظریه لامارک در مورد تکامل ‏ ‏۴‏
نظریه داروین-والاس در مورد تکامل ‏ ‏۵‏
تکامل فرایند دو مرحله‌ای ‏ ‏۷‏
تولید مثل افتراقی ‏ ‏۸‏
نتیجه‌گیری کلی ‏ ‏۹‏
منابع ۱۲‏


 


اولین نفر باشید

نظر شما