مقاله تعمیر و نگهداری ساختمان

مقاله تعمیر و نگهداری ساختمان

دانلود مقاله تعمیر و نگهداری ساختمان Building Maintenance Paper

مقدمه
مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ‏ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه ‏جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ‏ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان ‏را – از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان ‏عمر آن- به خود اختصاص می دهد. با اعمال یک سیستم مناسب ‏مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان کیفیت ‏ساختمان را افزایش داد بلکه امکان بهینه سازی هزینه ها ‏نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب ‏تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای ‏برخوردار می باشد. در این پایان نامه ابعاد مختلف ‏مدیریت نگهداری ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. ‏نظر به اینکه داشتن مدیریتی صحیح و مناسب، نیازمند ‏داشتن یک سازماندهی جهت اعمال اهداف مدیریت می باشد، به ‏همین جهت در این پایان نامه همچنین مقوله سازماندهی ‏تعمیر و نگهداری مورد مطالعه قرار گرفته است.از آنجا که ‏آموزش و پرورش در ایران دارای بیشترین ساختمان بعداز ‏خانه های مسکونی می باشد و همچنین با توجه به اهمیت ‏مدارس، در این پایان نامه مدیریت تعمیر و نگهداری مدارس ‏و چگونگی سازماندهی آن در وضعیت فعلی مورد نقد و بررسی ‏قرار گرفته و برای بهبود آن، سازمان جدیدی ارائه شده ‏است. ‏

تعمیر ونگهداری ساختمان
مبحث تعمیرو نگهداری در ساختمان مدتهاست درسراسر جهان ‏بویژه در کشورها ی توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته ‏است.با اینکه اهمیت این بخش از صنعت وتکنولوژی ساختمان ‏از سوی محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهان بدست مآید ‏شناخته شده متاسفانه در بعد کاربردی و علمی آنگونه که ‏باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .برای جلب توجه ‏بیشتر دست اندرکاران امر ساختمان به این مسئله مهم در ‏اواخر دهه ۱۹۷۰ شواری جهانی اسناد و مدارک وتحقیقات ‏ساختمان توجه به ارتقای کیفیت تخصصی در امر مدیریت ‏تعمیر ونگهداری ساختمان را در دستور کار خود قرار دادو ‏کمیسیون را نیز به مطالعه روشهای گسترش بکارگیری یافته ‏های علمی تخصیص داد.‏
یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیرو نگهداری ‏ساختمانهاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می ‏دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملی است به طور ‏مشخص و ملموس نیست .ولی در کشورهای که در این مورد ‏بررسی های به عمل آمده است مانند انگلستان هزینه ‏تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیشتر از ۲ میلیارد پوند ‏براورد کرده اند. حال با توجه به سطح بالای هزینه ‏تعمیرات ساختمان ها در کشورمان چنانچه با اتخاذ مدیریتی ‏مناسب درصدی از هزینه ها را کاهش داده و صرفه جویی ‏کنیم.‏
رقم قابل توجهی خواهد بود که طبیعتا به سرمایه ملی باز ‏گردانده می شود .امروزه موضوع تعمیر ونگهداری در ‏موضوعات پزوهش و اجرا نقش مهمی ایفا می کند .‏

تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیار به تعمیر ونگهداری ‏دارد .نحوه تعمیرو نگهداری نقش بسزایی در افزایش هزینه ‏های ساختمان در زمان بهره برداری دارد.در اثراعمال ‏سیستم مناسب نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع ‏جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه ی قابل توجه تعمیر در ‏سطح وسیع کاسته می شود.‏
بکار گیری یک سیستم مدیریتی برای انجام نگهداری ساختمان ‏ها بسیار با اهمیت است زیرا بدون داشتن سیستم مناسب کار ‏نگهداری سلیقه ای بوده و بازده لازم را نخواهد داشت ‏تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک سیستم مدیریتی از ‏مرحله مناقصه تا مرحله اجرا در عملیات تعمیرو نگهداری ‏ایجاد شود.‏

 


مقاله تعمیر و نگهداری ساختمان با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردیداین فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما