مقاله تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

مقاله تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

دانلود مقاله تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

پیشگفتار:
مسئله بزهکاری از جمله عواملی است که توجه اغلب متخصصین در رشته های گوناگون زیست شناسی، روان شناسی روانپزشکی را به خود جلب نموده اتس. بزهکاری یکی از معضلات مهم اجتماعی است که درباره این گونه افراد موسسات مختلفی از جمله کانون های به ترتیب تا زندان ها به وجود آورده‌اند تا بزهکاران را مورد اصلاح قرار دهند.
همه این مسائل و علاقه شخصی خودمان و آینده این نوجوانان و نیز تکلیف درسی دانشگاه موجب گردید که به انجام این تحقیق گرایش پیدا کنم.
در انجام این تحقیق خیلی از عزیزان به ما کمک نموده اند که یکی از بارزترین آنها استاد گرانقدر آقای فروتن می باشد که ما را با تک تک زمینه های تحقیق آشنا نموده اند. همچنین در انجام تحقیق از نظرات بزرگان دیگری از جمله روانشناسان استفاده نمودیم که از راهنمایی های بی دریغ آنها نهایت سپاسگزاری را داریم.

بیان مسئله: غرض از بزهکاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ضد اجتماعی است بزهکاری به ارتکائ جرم هایی اطلاق می شود که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته است. تعیین میزان این سن با قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است. خانواده ها اغلب اینگونه مسائل را به گردن تعلیم و تربیت یا جامعه می اندازند. در حالی که ۷۵% از شخصیت کودک در هنگام ورود به مدرسه شکل گرفته و تاثیر خانوادگی تقریباً ۳ باربر تاثیر آموزشگاهی است.

هدف تحقیق:
شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند.

ضرورت تحقیق:
شناخت عواملی است که در محیط خانواده موجب بزهکاری می شود. شناخت هر یک از این عوامل به خانواده ها کمک می کند که هر یک در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند

 

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱- مقدمه
۲- بیان مسئل
۳- اهمیت تحقیق
۴- هدف تحقیق
۵- فرضیه های تحقیق
۶- متغیرها
۷- تعاریف عملیاتی

فصل دوم- ادبیات
مطالعه و پیشینه تحقیق
۱- مقدمه
۲- بررسی عمامل موثر در تحول اخلاقی نوجوانان
۳- بررسی عوامل محیط اجتماعی در بزهکاری نوجوانان
۴- بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی نوجوانان بزهکار در اجتماع.
۵- تحلیل پیشینه تحقیق

فصل سوم- روش شناسی
۱- نوع تحقیق
۲- جامعه تحقیق
۳- نمونه و روش نمونه گیری
۴- ابزار اندازه گیری
۵- روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها


 


اولین نفر باشید

نظر شما