مقاله بررسی مشکلات حمل و نقل در بافت فرسوده همراه با عکس

مقاله بررسی مشکلات حمل و نقل در بافت فرسوده همراه با عکس

دانلود مقاله بررسی مشکلات حمل و نقل در بافت فرسوده همراه با عکس

چکیده:
یکی از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافیک و جابه جایی است. این مقوله در شهرهای بزرگ نمود بیشتری پیدا کرده است، زیرا شهرهای که از قدیم الایام برنهاده شده اند و امروز با گسترش جامعه بشری وسعت پیدا کرده اند، دارای معضلات بیشتری در زمینه حمل و نقل و نظام جابه جایی هستند. خصوصاً در بافت قدیمی آن که در ابتدا فضایی مناسب برای روند رو به افزایش جمعیت شهرنشین در نظر گرفته نشده است. بر این اساس مشکلات ترافیکی را در بافت قدیم که از آن به عنوان بافت فرسوده یاد می شود، بررسی می شود.
و در خلال آن عوامل موثر بر این مقوله را ذکر خواهد شد. هدف این تحقیق بررسی موردی مشکلات نظام و جابه جایی در بافت فرسوده در شهر مشهد در محدوده مرکزی شهر موسوم به محدوده ثامن است.
در دو روز متفاوت و صبح و بعدازظهر بررسی شده است. در این تحقیق از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ایی و مدارک اسنادی و تهیه عکس و نقشه از بافت مورد مطالعه قرار می گیرد.
مشاهده از بافت، به طور همزمان شامل مشاهده مستقیم مشاهده غیر مداخله ای، مشاهده قطعی، استفاده گردیده است. و همچنین از روش جمع آوری پرسش نامه از افراد واقع در بافت استفاده شده است.
در نتیجه روش تحقیق بر اساس سه روش کمی، کیفی و پیمایشی، به طور معید شان و با قالب بودن روش تحقیق پیمایشی در شهرسازی صورت پذیرفته است.
نتایج حامل از این تحقیق بررسی و ارزیابی نظام جابه جایی در بافت فرسوده و معرفی مشکلات و اولویت بندی آن ها خواهد بود.

فهرست مطالب:
چکیده
تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
فصل اول
طرح مسئله
 مقدمه
۱-۱- طرح مساله
۱-۲- اهمیت و اهداف تحقیق.
۱-۳- ضوابط و اصول
۱-۴- نتایج تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی
مبانی نظری و پژوهشی تحقیق
۲-۱-۱- انواع بافت ها و بررسی فرسودگی در هر کدام از آنها به طور جداگانه
۲-۱-۱-۱- بافت های ارزشمند و تاریخی:
۲-۱-۱-۲- بافت های شهری گران
۲-۱-۱-۳- بافت های شهری ارزان قیمت:
۲-۱-۱-۴- بافت های قدیمی و کهنه
۲-۱-۱-۵- بافت های شهری با کاربری های ناموزون:
۲-۱-۱-۶- بافت های تحت تاثیر نقصان زیر ساخت های شهری:
۲-۱-۲- علل فرسودگی در بافت ها
۲-۲- تعریف بافت فرسوده و ویژگیهای آن
۲-۲-۱- تعریف بافت فرسوده
۱- ابتدا به تعریف بافت فرسوده می پردازیم:
۲-۲-۲- ویژگیهای بافت فرسوده
ویژگیهای بافت های فرسوده منطقه:
۲-۳- وضعیت حمل و نقل در بافت فرسوده
فصل سوم
روش تحقیق
 روش تحقیق
۳-۱ معرفی محدوده مورد مطالعه
شکل۳-۱-۱(بنای جدید در کنار بافت قدیمی)
شکل۳-۱-۲(یکی از محلات قدیمی در بافت فرسوده مرکز شهر)
شکل۳-۱-۳ (خیابانی منتهی به حرم رضوی)
جدول۳-۱-۱(برخی محلات بافت مورد مطالعه به همراه منطقه بندی)
شکل۳-۱-۴(نقشه AUTOCAD محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۵(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۶(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۷(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۸(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۹(عکس هوایی محدوده مورد مطالعه)
شکل۳-۱-۱۰ (عکس های هوایی از محدوده ثامن)
۳-۲-۱- کاربریها
۳-۲-۲- سیاستهای تنظیم تقاضای جابجایی
۳-۲-۳- مشخصات هندسی و ترافیکی شبکه راهها
۳-۳-۱- اطلاعات موجود
۳-۳-۲- آشنایی با شهر
۳-۳-۴- جمع آوری و تهیه پرسشنامه
ارزیابی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده
مشخصات پاسخگو
اصل پرسشنامه
محل جمع آوری پرسش نامه:
ساعت جمع آوری پرسش نامه
۳-۳-۴- مدل های آماری:
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
بررسی نظام جابجایی موجود و امکانات توسعه آن
۴-۱- طبقه بندی راههای شهری
راههای شهری نقشهای مختلفی به عهده دارند، که سه نقش آنها اساسی است:
– نقش جابجایی
– نقش دسترسی
– نقش اجتماعی
۴-۱-۱- راههای شریانی خود نیز به دو گروه مشخص طبقه بندی می شوند:
۴-۳- تقاطعها و میدانها
۴-۴- گلوگاه های مهم ترافیکی
۴-۴-۱ میدان شهدا
۴-۴-۲- چهار راه مقدم (میدان شهید گمنام)
۴-۴-۳ چهار راه شهدا
۴-۴-۴- تقاطع اندرزگو و آزادی (چهار راه خسروی)
۴-۴-۵- تقاطع مدرس و دیالمه (چهار راه چهار طبقه)
۴-۴-۶- میدان وحدت (پنج راه نواب)
۴-۴-۷- میدان بیت المقدس (فلکه آب)
۴-۴-۸- میدان طبرسی
۴-۵ – پارکینگ
۴-۶- ترافیک
۴-۶-۱- حجم و ترکیب ترافیک
۴-۶-۲- تغییرات روزانه ترافیک
۴-۶-۳- تغییرات فصلی ترافیک
۴-۶-۴- ترافیک عبوری و غیر عبوری
۴-۷- نقش وسایل نقلیه و نحوه تردد در ترافیک
۴-۷-۱- اتوبوس و مینی بوس
۴-۷-۳- پیاده روی
سیاست تکیه بر پیاده روی از سه طریق اعمال می شود:
۴-۸-۲- تشریح کاربریهای موجود
۴-۸-۲-۱- اطراف حرم مطهر
۴-۸-۳- تعیین میزانهای سفرسازی
فصل پنجم
نتایج و محدودیت ها
نتایج و محدودیت ها:
۵-۱- نتایج به دست آمده از جمع آوری اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها:
سوال۱: علت حضور شما در این بافت چیست؟
سوال۲: تمایل دارید چگونه در فضا تردد کنید؟
منابع مالی
امکانات فنی و اجرایی
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما