مقاله بررسی اجاره رحم

مقاله بررسی اجاره رحم

دانلود مقاله بررسی اجاره رحم
چکیده:
امید به بقاء و ادامه نسل در تمام قرون برای انسانها امری فطری است . این امر در حقیقت یک نوع کمال برای انسان محسوب می شود . امروزه پیشرفتهای علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان راه شناخته شده  آمیزش  امکان پذیر گردد و لقاح خارج از رحم با تولید انسان بیرون از رحم . بدون آمیزش مشروع و یا مشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان از طریق کاشتن یا تلقیح از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است . با توجه با این پیشرفتها تحقیق حاضر درباره رحم اجاره ای و بررسی این موضوع می پردازد.مشروعیت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عاملی به نام اسپرم ( منی ) بیگانه یا تخمک بیگانه با توجه به آیات در روایات و قواعد فقهی مورد بحث قرار می دهیم و بر آن است که بتوانیم حکم کلی از این در مورد نسب در چنین حالتی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. در ادامه به بررسی های کلی تری در این موضوع خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
بیان مسئله۴
اهمیت و ضرورت تحقیق۵
طرح سؤالات۵
فرضیات۵
پیشینه تحقیق۶
روش جمع آوری اطلاعات۶
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی۷
گقتار اول :مفاهیم لغوی۷
گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی۸
بند اول: ابعاد مثبت روش به کارگیری رحم اجاره ای۹
بند دوم :ابعاد منفی روش بکارگیری رحم اجاره ای۹
مبحث دوم:تاریخچه و بیان کلیات۱۰
گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف۱۰
بند اول :صنعت‌ تازه‌ در هندوستان‌ ۱۲
بند دوم :اولین اجاره رحم و مادران میانجی ۱۳
گفتار دوم :آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء رحم به زوجین نابارور۱۳
بند اول  شرایط اهداء و دریافت رحم۱۳
بند دوم: تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری۱۴
بند سوم : شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین۱۵
فصل دوم:
شرایط انتقال جنین و پیگیری فرضیات مختلف در مورد رحم اجاره ای
مبحث اول :شرایط صاحبان جنین۱۷
گفتار اول :تشریفات اهداء جنین۱۷
گفتار دوم :آثار انتقال جنین۱۸
گفتار سوم :سایر موارد موجود در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور۱۹
گفتار چهارم : قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی۲۱
مبحث دوم:بررسی فرضیات در مورد رحم اجاره ای۲۵
گفتار اول :انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد..۲۵
بند اول :احکام تکلیفی ۲۵
بند دوم:روایت ۲۶
بند سوم : احکام وضعی ۲۶
گفتار دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه ) ۲۷
بند اول احکام تکلیفی ۲۸بند دوم احکام وضعی ۲۹
گفتار سوم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه ۳۰
بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه ۳۰
بند دوم: لقاح مبتنی بر آگاهی ۳۱
بند سوم دلایل ممنوعیت لقاح دوبیگانه در فقه۳۱
فصل سوم:
بررسی نسب بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم
مبحث اول :ماهیت و شرایط پذیرش نسب۳۵
گفتار اول : مفهوم نسب۳۵
بند اول:نسب عام۳۶
بند دوم: نسب خاص۳۷
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به پدر۳۷
بند اول: دیدگاه عرفی۳۷
بند دوم : دیدگاه قرآن و روایات۳۸
گفتار سوم: منشأ انتساب فرزند به مادر۴۰
بند اول: بیان نظریه ها۴۰
گفتار چهارم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب۴۸
مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم۴۹
گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته۴۹
نتیجه گیری۶۳
منابع و مراجع۶۴


مقاله بررسی اجاره رحم با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما