مقاله بادبند

مقاله بادبند

دانلود مقاله بادبند Paper Bracelets
در بازدید هایی که از مناطق زلزله زده به عمل امده مشاهده گردیده ساختمان های فلزی چند طبقه که بابند شده اند در مقابل نیروی زلزله مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. در زیر به بررسی مطالبی در باره ی بادبندهای برون محور و … می پردازیم

بادبندهای برون محور
-طراحی تیر در دهانه بادبندی: در سیستم بادبندی هم محور طراحی تیرها در دهانه های بادبندی همانند دیگر تیرهای معمولی وتحت بارهای ثقلی انجام می پذیرد و در ترکیب بار زلزله نیروی قابل توجهی در این تیرها ایجاد نمیشود ؛ اما در سیستم برون محور علاوه بر برش و لنگرهای بارهای ثقلی ، در ترکیب بار زلزله ودر اثر نیروهای محوری ایجاد شده در بادبندها یک سری لنگر و برش اضافی در این تیرها ایجاد می شود و باعث بحرانی شدن ترکیب بار زلزله برای طراحی این تیرها می شود . معمولاً محل بحرانی در این تیرها محل اتصال بادبند به تیر می باشد و در این محل عموماً احتیاج به ورق تقویتی بال بالا وپایین می باشد.
-طراحی تیرچه ارتباطی :یکی از مهمترین و حساسترین مسایل در سیستم برون محور ، طراحی تیرچه ارتباطی می باشد ؛ مساله ای که اکثر طراحان به راحتی از کنار آن میگذرند.


 


اولین نفر باشید

نظر شما