مقاله ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

مقاله ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

دانلود مقاله ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

ارتفاق در حقوق ثبت اسناد
از جمله مباحثی که در قانون مدنی ایران مطرح ‏شده و موادی چند از آن را به خود اختصاص ‏داده است . بحث حقوق ارتفاقی است حق ارتفاق ‏از حقوق عینی است که ریشه در فقه امامیه ‏دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در ‏فقه مورد بررسی قرار نگررفته است حتی قانون ‏مدنی ایران نیز به اقتضای زمان تدوین و ‏اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقایسه با ‏سایر قوانین مدنی نظیر قانون مدنی فرانسه و ‏مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد. لذا به ‏انگیزه طرح مسائلی که در حقوق ایران و در ‏فقه امامیه راجع به آن بررسی صورت نگرفته ‏تحقیق پیرامون حق ارتفاق و بررسی تطبیقی آن ‏از طریق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احیاء ‏موات و اشتراک عامه و بررسی قوانین و مقررات ‏مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نویسندگان ‏نظام حقوقی انگلیس و آمریکا انجام شد. در ‏بخش اول تحقیق ابتدا ملاحظاتی پیرامون حق ‏ارتفاق به عنوان فصل مقدماتی مطرح شده است و ‏در خلال آن پیشینه تاریخی موضوع، مفهوم لغوی ‏و حقوقی ارتفاق بیان شده است سپس جهت درک ‏بیشتر موضوع عناصر، خصوصیات موضوعات حق ‏ارتفاق طی سه گفتار ارائه شده در ادامه به ‏تقسیمات حق ارتفاق نظیر حق ارتفاق ظاهر و ‏غیرظاهر حق ارتفاق مستمر و غیرمستمر و حق ‏ارتفاق سلبی و ایجابی که سابقه‌ای در حقوق ‏ایران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش ‏اول طرق پیدایش حق ارتفاق پیدایش حق ارتفاق ‏مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایجاد حق ‏ارتفاق به موجب قانون و ایجاد حقوق ارتفاق ‏طبیعی و پیدایش حق ارتفاق در نتیجه اعمال ‏حقوقی انسان مانند عقد – ایقاع – مرور زمان ‏‏(البته مرور زمان از سوئی از عوامل قانونی ‏پیدایش حق ارتفاق تلقی می‌شود و از سویی دیگر ‏ممکن است از جمله عوامل انسانی پیدایش حق ‏ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است در بخش ‏دوم آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به ‏صاحب حق مورد بررسی قرار گرفته در ضمن آن ‏قلمرو و حدود حق ارتفاق تقسیم ملک صاحب حق، ‏تغییر در کمیت حق ارتفاق بعد از تقسیم، ‏تکالیف صاحب حق ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق ‏از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و ‏هزینه و مخارج استفاده از حق ارتفاق بیان ‏شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ‏ارتفاق نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند ‏تقسیم ملک مورد ارتفاق و تکالیف مالک آن و ‏ضمانت اجرای عدم امتناع مالک از عمل مغایر ‏با حق ارتفاق و امکان تغییر موضوع استفاده ‏از حق ارتفاق طی عناوینی مستقل مطرح شده است ‏در بخش سوم تحقیق به اسباب پایان‌یافتن حق ‏ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به ‏مرور زمان مسقط حق، وحدت مالکیت دو ملک مورد ‏ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپری شدن مدت قرار ‏داد، اعراض از حق و اسقاط آن، از بین رفتن ‏ملک مورد ارتفاق یا ملک صاحب ارتفاق و ‏غیرمعامله شدن یکی از دو ملک و حکم قانون به ‏عنوان عوامل پایان‌دهنده حق ارتفاق اشاره شده ‏است .‏ 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما