مقاله آشنایی با سیستمهای SDH و PDH

مقاله آشنایی با سیستمهای SDH و PDH

دانلود مقاله آشنایی با سیستمهای SDH و PDH
مقایسه بین SDH و PDH که می تواند مکمل تحقیق شما باشد.
بخشی از مقدمه:
یکی از مزایای استفاده از سیستمهای انتقال دیجیتال، استفاده همزمان چند سرویس از یک کانال انتقال مشترک است. البته این مزیت در سیستمهای آنالوگ نیز هست ولی چون ماهیت ادغام سرویسها از نوع FDM است، صرفه جویی های لازم و استفاده بهینه در پهنای باند فرکانسی که یکی از پارامترهای گرانقیمت در مخابرات است صورت نخواهد پذیرفت.
در سیستمهای انتقال دیجیتال دو نوع عمده از ادغام زمانی شناخته شده که هرکدام ویژگیهای خاص دارند: …


 


اولین نفر باشید

نظر شما