پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان معنویت در محیط کار

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد که حاوی ۱۵ سوال برای سنجش معنویت در محیط کار با ابعاد زیر می باشد:
احساس همبستگی: ۱ تا ۴ – همسویی با ارزش ها: ۵ تا ۹ – احساس معنا در کار: ۱۰ تا ۱۵
منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. طیف مورد استفاده ۵ درجه ای لیکرت است.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه معنویت در محیط کار با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما