پاورپوینت حسابداری محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی

پاورپوینت حسابداری محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی

مفهوم حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند و همچین به مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا شده و از آنجایی که ارزش هایی استفاده می کند که بازار ناشی نمی شود،استفاده از آن مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است. حسابداری زیست محیطی، بخشی از این تغییرات را در سازمان و وسیعتر از آن در جامعه ارائه می کند و با ارائه شناخت اساسی بیشتر و مشارکت در فعالیت های کاری روزانه به تعیین هدف توسعه مستمر به عنوان رویکرد خاص کمک می کند.

حسابداری محیط زیست شاخه ای از حسابداری اس که به جمع آوری اطلاعات هزینه های محیط زیست و به کار گیری اطلاعات در انجام محاسبات مربوطه به قیمت تمام شده کالا ها و خدمات می پردازد.
از سوی دیگر حسابداری محیط زیست را می توان شامل مجموعه های فعالیت هایی دانست که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت شناسایی، و ثبت گزارش های آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود و مبتنی بر تلفیق زیست محیطی به عنوان یک منبع سرمایه و لحاظ کردن هزینه های زیستی محیطی به عنوان یکی از هزینه های قابل قبول در فر آیند اقتصادی و محاسباتی است.

تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست

دهه هفتاد میلادی زمان شروع طرح اولیه مباحث حسابداری محیط زیست می باشد.شرکتها در ابتدا تمایلی به افشای زیان های وارده به محیط زیست در صورت های مالی خود نداشتند، اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارت های شرکت های ناگزیر به رعایت این مسائل شدند. در سال 1975 هیات تدوین استاندارد های حسابداری نشریه شماره 5 را تحت عنوان حسابداری رویداد های احتمالی برای کمک به شناسای این وضعیت منتشر کرد بدهی های جبران خسارت های وارده به محیط زیست به عنوان زیان احتمالی شناحته می شد اما به دلیل مشکلات آینده که بر آورد میزان این زیان ها وجود داشت هیچ شرکتی به درستی از رهنمود پیروی نمی کرد

. بنابراین نیاز به تدوین رهنمود های جدید احساس می شد در سال 1976 تفسیر شماره 14 توسط هیات تدوین استاندارد های حسابداری تحت عنوان برآورد مبلغ زیان منتشر شد.در نهایت قانون حفاظت و بازیافت منابع محیط زیست در سال 1976 قانون جامع مسئولیت، غرامت و بدهی محیط زیست در سال 1980 میلادی تصویب شد. همچنین در سال 1990 میلادی هیات تدوین استاندارد های حسابداری نشریه شمراه (8-90) تحت عنوان سرمایه ای کردن هزینه های آلودگی محیط زیست باید براساس طرحی مشخص جهت کاهش آلودگی تعیین شود.

حسابداری محیط زیست در ایران

دلایل سودمندی حسابداری محیط زیست

 1. بسیاری از هزینه های زیست محیطی را می توان با استفاده از تصمیم گیری های تجاری بهتر سرمایه گذاری در فن آوری سازگار تر با محیط زیست ( صنایع سبز) و طراحی دوباره فر آیند ها و محصولات تولیدی به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد و یا اصلا آن را حذف کرد. زیرا برخی از این هزینه ها ممکن است هیچ ارزشی افزوده ای برای سیستم و یا محصول ایجاد نکند.
 2. مدیریت بهتر هزینه های زیست محیطی می تواند عملکرد زیست محیطی شرکت را نیز بهبود بخشیده ازطریق کاهش آلودگی و حفظ سلامت عمومی مزایا قابل ملاحظه ای را برای جامعه به همراه داشته باشد.
 3. درک درست هزینه های زیست محیطی و اطلاع از عملکرد زیست محیطی فرآیند ها و محصولات تولیدی می تواند بهایابی درست و صحیح و همچنین قیمت گذاری محصولات را بهبود بخشیده و به شرکت ها در طراحی فرایند های محصول سازگارتر با محیط زیست یاری رساند.
 4. ثابت شده است که با توجه به فرآیند ها و محصولات تولیدی منطبق با شرایط زیست محیطی بهتر و مزایای رقابتی برای محصولات شرکتی در میان مشتریان ایجاد شود.

اهداف حسابداری محیط زیست

 1. تعیین فرصت های محیطی و محدود کردن هزینه های اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند.
 2. برآورد محاسبه هزینه های محیط زیستی شرکت ها و گنجاندن آن عموما در سربار کارخانه
 3. مشخص کردن فرصت های محیط زیستی برای ایجاد سود خالص
 4. ایجاد و نگهداری یک سیستم اطلاعاتی محیطی برای ارتقاء مدیریت عملیاتی
 5. تعین هزینه های و بازده آتی ناشی از پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت محیط زیست
 6. کمک به طراحی یک فرآیند تولیدی کالا ها و خدمات سازگار با محیط زیست.

هزینه های زیست محیطی و چگونگی برخورد با آنها

شناخت هزینه های زیست محیطی مرتبط با تولیدات یک شرکت یا سازمان برای تصمیم گیری درست مدیریت بسیار حائز اهمیت می باشد. رسیدن به اهدافی مثل کاهش هزینه های زیست محیطی افزایش درآمد و بهبود عملکرد زیست محیطی مستلزم توجه به هزینه های زیست محیطی جاری ،آتی و بالقوه می باشد. وقتی برای موسسه ای هزینه های زیست محیطی معینی در دوره جاری متحمل می شود این سوال پیش می آید که باید برای کدام دوره حسابداری هزینه شود؟

آیا باید سرمایه ای تلقی گردد و یاهزینه تعدیل دوره قبل؟ هزینه های زیست محیطی که در نتیجه مخارج جاری ایجاد می شود به وضوح در صورت های مالی شناسایی خواهد شد و آن دسته که در نتیجه مخارج جاری ایجاد می شود به وضوح در صورت های مالی شناسایی خواهد شد و آن دسته که در نتیجه مخارج آینده مورد انتظار متحمل می شود زمانی در صورت های مالی شناسایی خواهد شد که دارای معیار های شناسایی می باشد.
در صورتیکه هزینه های زیست محیطی ناشی از تغییر برآورد باشد مطابق با استاندارد های مربوط به تغییر بر آورد با آن برخودر می شود. اگر هزینه های که به تازگی شناسای شده تغییر بر آورد نباشد، بررسی منافع اقتصادی مخارج با توجه به اینکه در چه دوره ای منفعت داشته یا منافعش شناسای خواهد شد ضروری است. استاندارد های فعلی حسابداری و اصول اساسی چارچوب گزارشگری مالی تعیین می کنند که کدام هزینه باید برای دوره های قبل دوره جاری و دوره های آینده در نظر گرفته می شود.

هزینه های محیط زیست که برای دوره قبل در نظر گرفته می شود
هزینه های زیست محیطی شناسایی شده در دوره جاری که برای پاکسازی یا پرداخت جریمه متحمل شده است در صورتیکه به خاطر خسارت به محیط زیستی دردوره های قبل باشد، به عنوان هزینه های دوره های قبل در نظر گرفته می شود.
هزینه های محیط زیست که برای دوره قبل در نظر گرفته می شود) هزینه ها)
هزینه های محیط زیست به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با منافع دوره جاری مرتبط هستند باید در دوره جاری هزینه شوندبه علاوه هزینه های محیط زیست که به عنوان هزینه های دوره با زیان تلقی می شوند یا از دوره جاری حذف شوند.

فهرست مطالب پاورپوینت

مفهوم حسابداری محیط زیست
تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست
دلایل سودمندی حسابداری محیط زیست
اهداف حسابداری محیط زیست
چند نمونه از این هزینه ها به شرح زیر است
تغییر بر آورد مخارج محیط زیست
چکیده
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات هزینه های اجتماعی و اقتصادی
منافع اجتماعی واحد های تجاری شامل
نتیجه گیری


پاورپوینت حسابداری محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل پاورپوینت به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما