نمونه فرم قرارداد گودبرداری و خاکبرداری

نمونه فرم قرارداد گودبرداری و خاکبرداری

این فرم قرارداد فی ما بین شرکت ….. به نمایندگی….. به نشانی…..تلفن…..که در این قرارداد کار فرما نامیده میشود از یک طرف و آقای….. فرزند ….. به شماره شناسنامه ….. و به نشانی….. تلفن….. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک محل احداث ساختمان….. واقع در….. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی ، لودر ، کامیون .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد
2-1- قرارداد حاضر
2-2- نقشه و مشخصات فنی
2-3- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.
2-4- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه – مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد حدودا….. ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد . نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمتهای جدید توافق شده فی ما بین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از طول × عرض × ارتفاع زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مکعب….. ریال میباشد .
تبصره یک – پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گودبرداری اطلاع کامل دارد و هیچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی شود .
تبصره دو – بهای بخشی از عملیات گودبرداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می بایست بصورت دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ….. ریال می باشد .
تبصره سه – به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .
تبصره چهار – بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ریال می باشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کارو 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

ماده پنج- مدت قرارداد
مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار….. روز می باشد .
تبصره یک – در صورتیکه پیمانکار باعث تاخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد .
تبصره دو – بنابرنظر کارفرما در صورتیکه هیچگونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تاخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنا بر نظر کار فرما قابل تمدید می باشد .


نمونه قرارداد گودبرداری و خاکبرداری با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل قرار داد به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


همچنین شما می توانید بانک نمونه قرارداد ها و فرم ها را به صورت یکجا و با قیمت ناچیزی دانلود نمایید بیش از 270 فایل نمونه قرارداد

برای مشاهده لیست قرارداد ها کلیک کنید روی بانک نمونه قرارداد ها و فرم هااین فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما