پاورپوینت فرهنگ و توسعه پایدار

پاورپوینت فرهنگ و توسعه پایدار

دانلود پاورپوینت فرهنگ و توسعه پایدار
بخشی از متن:
حقیقت این است امروزه مسئله محیط زیست به یک مسئله حاد تبدیل شده است که اگر برای آن علاجی در نظر گرفته نشود درآیندهای نه چندان دور این مشکل به عنوان یک بحران حقیقی گریبان همه انسانها را خواهد گرفت بایداز همه راهها برای مبارزه با این فساد استفاده کرد یقینا عنصر فرهنگ یکی از این راههاست و راه کارآمدی هم هست.
منتها برای تاثیر گذاری برتوده های مردم آیا راه حل فرهنگ بطورمستقیم یا غیر مستقیم بربانیان اصلی تخریب محیط زیست هم تاثیر خواهد گذاشت یا نه ؟
بشر امروز بزرگترین عامل تخریب و تغییر محیط زیست شناخته شده است. انسان کوهها را متلاشی کرده تا معادن نهفته در دل زمین را استخراج کند ، ‌رودخانه ها را خشک کرده تا در آن شهرسازی کند ،‌جنگلها را به آتش کشیده تا برای دامها ایجاد مراتع کند و یا مواد اولیه برای صنایع سازد ، آب و هوا را به انواع آلوده کننده آغشته نموده است.اولین نفر باشید

نظر شما